Mannen kunde inte förklara varför gåvor sändes till hans hemadress.

Den tjänsteman vid Nykarleby stad som misstänktes ha tagit emot mutor dömdes också för det brottet, rapporterar ÖT.

Det handlar om en anställd i 60-årsåldern som ansvarat för stadens uppköp. Under åren 2012–2016 tog han emot mutor för ett sammanlagt värde på 2 749 euro. Det handlar om gåvor i form av en kamera, en dator, en smarttelefon, en led-tv och sex presentkort värda mellan 100 och 400 euro, som tjänstemannen fått av ett företag när staden beställt varor av företaget.

Österbottens tingsrätt konstaterar att mannen inte kunnat svara på varför gåvorna sändes till hans hemadress. Han hade inte heller berättat för arbetsgivaren om gåvorna och borde enligt tingsrätten ha förstått att gåvorna var ämnade att påverka honom, skriver ÖT.

Mannen dömdes till 40 dagsböter, sammanlagt 1 560 euro. Värdet på gåvorna ska han betala till staten. Åtalet om brott mot tjänsteplikten av oaktsamhet förkastades. Det sågs också som en mildrande omständighet att tjänstemannen inte aktivt bett om gåvorna.

Det är upp till Nykarleby stad att avgöra om mannen kan fortsätta med sitt arbete. Det ska staden göra efter att man bekantat sig med domen, skriver ÖT.