Tiina Isotalus ska ha kommenterat en eldfängd fastighetsfråga på ett kränkande sätt, menar målsägande.

Tiina Isotalus, socialdemokraternas fullmäktigeordförande i Karleby som i veckan utnämndes till kommunminister Sirpa Paateros specialmedarbetare, är i oktober i Österbottens tingsrätt, rapporterar ÖT.

Det handlar om ett civilärende. Målsägande yrkar på en dom för ärekränkning och 1 500 euro i ersättning för själsligt ärende.

Tidigare har distriktsåklagaren konstaterat att Isotalus gjort sig skyldig till ärekränkning, men också att fallet varit så lindrigt att åtal inte väcks.

Därför har kärande tagit vidare ärendet som ett civilärende. Det som prövas är Isotalus två kommentarer i samband med nyhetsartiklar en omtvistad fastighet i Karleby.

I båda kommenterarna ifrågasätter hon kärandes mentala hälsa: ”En sjuk människa. Det där beteendet ryms inte inom gränserna för det normala.” och ”När jag såg detta tänkte jag att det vore dags att söka mentalvård. Verkligen dystert. Människostackare.” (ÖT:s översättningar från finska.)

Enligt ÖT har Isotalu senare bett om ursäkt för skriverierna. Hon bestrider att hon gjort sig skyldig till ärekränkning.

ÖT:s artikel (kräver prenumeration).