Om ett år ska jävsfrågor få svar genom en chatbot på Kommunförbundets webb.

Det finns knappast någon kommun som inte tampas med jävsfrågor, alltså frågor om huruvida det kan finnas hinder för tjänstemän och politiker att delta i berednings- och beslutsprocesser.

Därför har Kommunförbundet nu utvecklat en programvara, en chatbot, som direkt ska kunna ge svar på kommuners frågor om jäv.

Idén till chatboten uppstod redan 2017, och utvecklingsarbetet har kommit igång i år. Det är ett program, aldrig en människa, som svarar på frågorna, säger utvecklare Atte Kuismin-Raerinne.

– Chatbotar finns det mycket, men inte av det här slaget. De flesta ger allmänna svar. Vi vill att vår chatbot ska ge exakta svar.

Just nu, medan boten är under utveckling, ger den svar om det finns en minst sextioprocentig chans att svaret är rätt. Målet är att gränsen ska gå vid 95 procent. Det handlar trots allt om juridiska frågor och då måste man vara säker, säger Kuismin-Raerinne.

Blir aldrig klar, men säker till 95 procent

Botens svar bygger på data som dels kommer från frågor som Kommunförbundets juridiska enhet fått via e-post, dels från frågor som ställdes till boten under ett småskaligt test i somras. Nästa steg är att lansera boten och fortsätta korrigera de fel som förekommer.

Under testet i somras kretsade de flesta problemen kring att boten inte ännu känner till allmänspråk. När Kommuntorget besöker Kommunmarknadens framtidssmedja har chatboten svårt att förstå ordet ”äitini”, alltså ”min mamma”, i en fråga. Boten fungerar så långt enbart på finska.

Kuismin-Raerinne säger att dylika program aldrig blir klara, eftersom data som svaren bygger på växer vartefter att frågorna kommer in. Hans gissning är att chatboten kan tas i bruk om ett år, och då ska kommunerna också kunna lita på att svaren är korrekta.

När chatboten tas i bruk ska kommuner kunna ställa den frågor via Kommunförbundets webb.

Se vad Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall har att säga om jävsfrågor i kommunerna

Kommuntorget intervjuar stadsdirektör Mila Segervall om jäv i kommunerna

Stadsdirektör Mila Segervall berättar om hur jävsarbetet fungerar i Kristinestad och hoppas kunna få nytta av den nya jävsroboten som utvecklas av Kommunförbundet.

Publicerat av Kommuntorget Torsdag 12 september 2019

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *