Osäker på om  och när du är jävig? Fråga jävsroboten!  I början av nästa år börjar Kommunförbundet utveckla en jävsrobot som när den är klar ska hjälpa juristerna att lösa jävsfrågor.

Det handlar om en chattbott, dvs. ett robotprogram som ber den förtroendevalda eller tjänsteinnehavaren besvara några enkla frågor. Utgående från svaren talar jävsroboten om huruvida personen är jävig eller inte och motiverar beslutet med relevanta paragrafer.

Kommunförbundets juridiska enhet svarar årligen på omkring fyra tusen frågor som kräver juridisk tolkning och det vanligaste temat i frågorna till förvaltningsjuristerna är jäv. De många frågorna om jäv och svaren på dem kommer att utnyttjas i skapandet av jävsroboten vid sidan av användningen av artificiell intelligens.

Frågor som chattbotten inte kan svara på styrs till juristerna.

Kommunförbundets första AI-tjänst

Kommunförbundet har inte tidigare utnyttjat artificiell intelligens eller chattjänster. I projektfasen betraktas arbetet främst som ett försök.

Om försöket med jävsroboten lyckas kan man lära upp den underliggande artificiella intelligensen med nytt innehåll – också kring ett helt nytt tema – och på så sätt bredda metodurvalet i Kommunförbundets kundservice.

Läs mera om jävsroboten här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *