Tiden rann ut för utskottet som granskade styrelsen. Fullmäktige avgör om jobbet kan slutföras.

På fredagens fullmäktigemöte vänder Kårkulla samkommun blad – eller så inte.

Fullmäktige ska dels välja ny samkommundirektör. Otto Ilmonen är styrelsens förslag, Annina Alexandersson finns på reservplats.

Men orsaken till att Kårkulla måste välja ny direktör – det vill säga styrelsens agerande och att förra direktören Sofia Ulfstedt sa upp sig – finns också på föredragningslistan.

Fast inte på det sätt som det var tänkt.

Efter att en del styrelsemedlemmar och direktören Ulfstedt i fjol kom på kollissionskurs – med en, enligt Ulfstedt, obefogad klappjakt som följd – röstade en klar majoritet i fullmäktige i december för fortsatt förtroende för den dåvarande samkommundirektören.

Styrelsen vägrade följa fullmäktiges uppmaning om att lägga grälet bakom sig och Ulfstedt sa upp sig. I februari tillsatte fullmäktige ett tillfälligt utskott att utreda styrelsens agerande.

När fullmäktige på fredag tar ställning i ärendet lyder förslaget, som saknar avsändare: ”Fullmäktige antecknar utredningen till kännedom och konstatera att ärendet inte föranleder vidare åtgärder.”

Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund (SFP), vem har berett ärendet?

– Jag och samkommunens t.f. direktör Susanne Karlsson.

Är förslaget baserat på utskottets utredning?

– Utskottets mandat sträckte sig till 15.3. Inom utsatt tid fick vi ett utlåtande från utskottet och t.f. direktören började bereda ärendet. Ett fullmäktigemöte var på gång, men när vi kolla upp juridiken med Kommunförbundet fick vi beskedet att utskottets jobb inte var klart. Styrelsemedlemmarna borde ha hörts om det som utskottet kommit fram till. Det hade krävt att utskottet bett om mera tid för sitt arbete.

Eftersom en sådan begäran inte kom drog Rönnlund, återigen med hänvisning till Kommunförbundets rådgivning, slutsatsen att ärendet kan bara antecknas för kännedom.

Utskottet hade inte förtroende för styrelsen

Till saken hör att det tillfälliga utskottet efter omröstning kom fram till att styrelsen inte åtnjuter förtroende. Rösterna föll 3–2.

Men eftersom tiden rann ut för utskottet, som inte heller begärde om mera tid, spelar omröstningen ingen roll, säger Rönnlund.

– Utskottet röstade om något som det inte kunde rösta om, eftersom det inte hört styrelsen.

Stig Östdahl (SFP), som var ordförande för utskottet, säger styrelsemedlemmarna visserligen hade hörts innan utskottet sammanställde sitt utlåtande, men anonymt. Några dagar innan utskottets mandat gick ut kom beskedet från Kårkullas centralförvaltning att styrelsemedlemmarna måste få två veckor tid att reagera på utskottets rapport. Det hade krävt en förlängning av utskottets mandat med ungefär en månad.

Var det tal om att ansöka om en förlängning?

– 15.3 var en måndag. Jag försökte komma i kontakt med Kårkullas förvaltning torsdagen och fredagen innan utan att lyckas. På måndag var alla upptagna. Det gick liksom inte att få ett fullmäktigemöte sammankallat och utskottet skulle oberoende ha varit utan mandat under den tid som möteskallelsen hade sänts ut, säger Östdahl.

Både Rönnlund och Östdahl säger att det finns praktiska argument för att låta ärendet bero. Om styrelsen skulle avsättas och en ny tillsättas så skulle den processen sammanfalla med kommunalvalet, vars resultat styr hur Kårkullas fullmäktige och, i förlängningen, styrelse ser ut.

Tiden räcker helt enkelt inte till, säger Rönnlund och Östdahl.

Men är det inte principiellt viktigt att få frågan utredd, givet att det var fullmäktiges vilja att granska styrelsens agerande och att en majoritet i utskottet inte har förtroende för styrelsen?

– Ja om fullmäktige anser det så är det okej, säger Rönnlund.

Också Östdahl säger att ärendet är principiellt viktigt i och med att styrelsen vägrade att följa fullmäktiges uppmaning. En del ledamöter tycker nog att styrelsen behöver prickas för vad som beskrivits som en häxjakt på Ulfstedt, säger Östdahl.

Kan man på fredagens fullmäktigemöte förvänta sig ett motförslag om att utskottet får mera tid att slutföra sitt arbete?

– Det är svårt att säga. Kan hända att de flesta ger upp med tanke på att kommunalvalet är nära. Kanske får vi höra uttalanden om att styrelsen gjort fel och borde avsättas men av praktiska orsaker går det inte, säger Östdahl.