Kårkullas samkommunsstyrelse förslår att Otto Ilmonen väljs till tjänsten som samkommunsdirektör. Ilmonen är planerings- och utvecklingschef vid Åbo Akademi. Som reserv föreslår styrelsen Annina Alexandersson.

Styrelsens förslag går vidare till fullmäktige som på sitt möte i maj väljer samkommunsdirektör. 

Tjänsten som samkommunsdirektör har sökts av sju personer, förutom Ilmonen och Alexandersson. De övriga fem är Nina af Hällström, Torbjörn Stoor, Jarkko Pirttiperä, Anders Kjellman och Heidi Abrahamsson. 

På basis av ansökningshandlingarna har styrelsen gjort en helhetsbedömning av ansökningarna med beaktande av formell behörighet, relevant arbetserfarenhet och  chefserfarenhet, heter det i ett pressmeddelande från styrelsemötet i dag, torsdag.

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.

Tjänsten som omsorgsdirektör blev ledig när Sofia Ulfstedt valde att säga upp sig på grund av interna konflikter.