På måndag förmiddag hade de nya välfärdsområdena gällt i över ett dygn. Det rapporterades om få fel och problem som kräver omedelbara åtgärder.

Med tanke på reformens omfattning har början varit bra – eller ungefär sådan som den förutspåddes att bli. Efter årtionden av roende och hopande har tiotusentals arbetstagare ny arbetsgivare. Exempelvis sysselsätter den nya förvaltningsnivån enbart i södra Savolax 8 000 personer och den har en budget på 800 miljoner euro.

Planeringen av övergången har varit noggrann men den har trots tidsperspektivet också beskrivits som kort. En del är faktiskt halvfärdigt. På söndagen kom uppgifter om krånglande datasystem och man kan se på välfärdsområdenas nätplatser att de uppdateras småningom.

Klockan har tickat klart. (Skärmdump 020123, soteuudistus.fi)

HBL tar upp frågan om resurserna att utveckla den vården på svenska. Uppgiften är lagstadgad, påminner minister Thomas Blomqvist i sitt svar.

På hösten var oron stor. Sveska Yle i augusti: Om drygt fyra månader tar välfärdsområdet över vården – finns stor oro för att det blir problem med löneutbetalningar och patientsäkerhet

Kommuntorget har skrivit om välfärdsområdena i flera artiklar under året, bland andra de här:

Februari 2022: Välfärdsområdesvalet: I små kommuner röstade man aktivt – och ofta knutpatriotiskt

December 2022:  Kommundirektör förutspår kaos i flera välfärdsområden nästa vecka och Experter om välfärdsreformen: Halvfärdiga nätsidor, uppdateringar görs

Läs också (på finska): Näin uusi arki käynnistyy hyvinvointialueilla – Pirkanmaalla toivotaan helpotusta ruuhkiin, Etelä-Karjalassa jännitetään palkanmaksua

Välfärdsområden från 1.1.2023

I nuläget är det närmare 200 kommuner och samkommuner som har ansvaret för att ordna social- och hälsovården, och 22 räddningsverk ansvarar för ordnandet av räddningsväsendet. 

Resurserna och kompetensen hos aktörer av olika storlek varierar avsevärt i fråga om ordnandet av tjänster. Invånarnas jämlikhet i fråga om tillgången till tjänster förverkligas inte. Det finns fortfarande stora skillnader i välfärd och hälsa mellan olika befolkningsgrupper och regioner.

I framtiden kommer den ogynnsamma åldersstrukturen att öka behovet av tjänster och kostnaderna för dem.

Det behövs starkare anordnare av social- och hälsovården och räddningsväsendet så att invånarnas rätt att få tjänster tillgodoses på lika villkor.

Därför överförs ansvaret för att ordna och producera tjänsterna till 21 välfärdsområden och Helsingfors stad. Dessutom ansvarar HUS-sammanslutningen för ordnandet av lagstadgade uppgifter i anslutning till den specialiserade sjukvården som det avtalas om i organiseringsavtalet för HUS.  I fortsättningen ansvarar välfärdsområdena för tillgången till tjänsterna och deras tillgänglighet.

Källa: soteuudistus.fi