I viss mån återkom kommunalvalets trender i valet i januari.

Väljarna i välfärdsområdesvalet i januari favoriserade kandidater från den egna hemkommunen. Det här visar Kommunförbundets nya rapport. Fler än tre röster av fyra gick till en kandidat från den egna kommunen.

Andelen röster varierade ändå avsevärt mellan välfärdsområdena. I Vanda-Kervo välfärdsområde gavs 92,9 procent av rösterna till en kandidat från den egna staden. I Kymmenedalens välfärdsområde favoriserade över 90 procent en kandidat från den egna kommunen.

I andra ändan av spektret finns Egentliga Finlands välfärdsområde, där andelen röster som gavs till en kandidat från den egna kommunen var 66,5 procent.

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet, säger att antalet kommuner inom välfärdsområdet hade en tydlig inverkan på hur mycket man röstade på kandidater från den egna kommunen.

– Ju fler kommuner det finns i välfärdsområdet, desto mindre andel av rösterna har de kandidater som bor i samma kommun i regel fått.

Koncentrationen eller spridningen av rösterna förklaras delvis också av antalet kandidater i kommunerna i området, partibakgrunden, hur kända kandidaterna är och i vissa områden också av modersmålet.

Pekola-Sjöbloms bedömning är att i små kommuner, där det finns en oro för konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen, har man i högre grad röstat på en kandidat från den egna kommunen.

Av de nya ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige hade sammanlagt 393 en ordförandepost i antingen kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. De utgör 28,5 procent av alla ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige.

I små kommuner röstade man aktivare

Valdeltagandet var högst i kommunerna med mindre än 2 000 invånare, 51,9 procent. Lägst var deltagandet i städer med över 50 000 invånare, 46,1–46,2 procent.

– Vi kunde se samma trend också i kommunalvalet i juni 2021, också då röstade man aktivare i de små kommunerna, säger Pekola-Sjöblom.

I välfärdsområdesvalet röstade sammanlagt 47,5 procent av de röstberättigade. Valdeltagandet översteg 50 procent endast i tre välfärdsområden: Österbotten (53,9), Mellersta Österbotten (51,1) och Södra Österbotten (50,4). Valdeltagandet var klart lägst inom Vanda-Kervo välfärdsområde (39,3 procent).