Trumps seger kan påverka exporten – små kommuner drabbas först

Källa: https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/
Källa: https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/
9.11.2016

Fastän marknaden reagerat snabbt på presidentvalet i USA är det enlig experter svårt att säga vilka de ekonomiska effekterna av Donald Trumps seger på lång sikt blir. I teorin kunde Trumps linje påverka ekonomin i små kommuner som exporterar t.ex. industrimaskiner till USA negativt.

Esa Kallio, vice vd för Kommunfinans, gissar att Trumps seger på kort sikt ökar osäkerheten på marknaden, medan man väntar på vilka de verkliga konsekvenserna av att Trump får makten blir.

Samtidigt som resultatet i presidentvalet började klarna, reagerade också marknaden, eftersom marknaden hade väntat sig att Hillary Clinton skulle ta hem segern.

– Börskursen gick neråt och dollarn blev svagare. Det påminde om det som hände i samband med Brexit, en överraskande effekt som skapade en schock på marknaden på kort sikt, säger Kallio.

– På längre sikt är det omöjligt att säga vad som kommer att ske. Frågan är hur mycket av den politik som har förts fram i kampanjen som kommer att genomföras.

Också Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio ser att det framförallt är ovissheten om Trumps framtida linje, både då det handlar om ekonomisk och annan politik, som kommer att stämpla stämningarna både inom och utanför USA den närmaste tiden.

– I det här läget tror man att Trump kommer att öka protektionismen i USA, sänka skatterna och förskjuta tyngdpunkten inom utrikespolitiken starkare mot Asien och Ryssland, säger Punakallio.

Finlands ekonomi känslig för svagare export

Trump är känd för att arbeta mot globalisering. Om USA inför nya tullar för europeiska produkter kommer det att minska den redan nu anspråkslösa ekonomiska tillväxten i Europa.

Av de Europeiska länderna är Finland en av de första länderna som drabbas av en minskad export, säger Minna Punakallio.

– USA är enligt statistik från Tullen Finlands tredje viktigaste exportland och exporten har till stor del bestått av traditonella industriprodukter som t.ex. maskiner. Eftersom Trump vill återuppliva efterfrågan och produktionen av den typen av produkter inom USA,  skulle det innebära ett bakslag för Finlands export till USA.

– I kommunerna skulle den minskade efterfrågan på exportprodukterna synas i form av minskad omsättningen för de företag som producerar de här produkterna och på sikt också påverka sysselsättningen. Det här skulle också försvaga utvecklingen av kommunernas skattebas. På större orter syns effekterna  gradvis, men på mindre orter märker man av effekterna snabbare.

Text: Ville Miettinen/Kuntalehti
Översättning: Linda Grönqvist

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här