Personalstyrkan minskar i kommunerna

21.5.2018

Kommunernas personal krymper för sjätte året i rad. I fjol uppgick antalet kommunalt anställda till 419 000, visar Statistikcentralens lönestatistik. Jämfört med året innan minskade personalstyrkan med 2 233 löntagare (0,5 procent).

Kommunalt anställda läkare, musiker och skådespelare har ökat en aning, medan de övriga yrkesgrupperna har minskat. Mest minskade antalet anställda inom AKTA.

AKTA är det största avtalsområdet inom kommunsektorn och avtalet tillämpas på närmare 310 000 löntagare. Till de största yrkesgrupperna inom AKTA hör personalen inom socialvården, vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården samt personalen inom småbarnspedagogiken.

I oktober 2017 hade kommunsektorn cirka 411 424 månadsavlönade och 7 402 timavlönade. Timavlönade är bl.a. anställda inom gatuunderhåll och renhållning, park- och trädgårdsarbeten samt olika slags byggnads- och installationsarbeten.

Av de kommunalt anställda är 26 procent tjänsteinnehavare och 74 procent i arbetsavtalsförhållande. Andelen kvinnor är 80 procent.

De månadsavlönades lön för ordinarie arbetstid uppgick i oktober 2017 till i snitt 3 049 euro/månad. Totallönen var i snitt 3 146 euro/månad. För timavlönade var timlönen för ordinarie arbetstid inklusive tillägg i snitt 14,78 euro och den genomsnittliga totala timlönen 15,13 euro.

Antalet kommunalt anställda var högst år 2011. Då hade kommunerna och samkommunerna 441 000 anställda. Sedan 2011 har personalstyrkan minskat med totalt 22 373 löntagare ( 5,1 procent).

Läs mera om lönestatistiken på KT Kommunarbetsgivarnas sajt.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här