Social- och hälsovårdsreformen blir en ekonomisk utmaning för kommunerna, säger Benjamin Strandberg.

Då ansvaret för social- och hälsovården flyttas från kommunerna till välfärdsområdena följer ungefär hälften av kommunernas budgetar med den. Men exakt hur mycket står klart först i slutet av 2022.

Det här innebär att höstens budgetarbete i kommunerna, som slår fast kommunalskattesatsen för nästa år och för 2023, blir svårt, säger Benjamin Strandberg, sakkunnig på Kommunförbundet.

Något akut tryck att höja skattesatsen i kommunerna finns ändå inte, eftersom kommunerna samlar in skatteintäkter som utgår från en högre skattesats då den nya trätt i kraft.

Kommunernas inkomst- och kostnadsstrukturer ser väldigt olika ut. För att lindra konsekvenserna av den schematiska kapningen av kommunalskatten finns utjämningselement på plats under en övergångsperiod.

Det här betyder å sin sida att städer och kommuner som levt bra på sina skatteintäkter nu blir beroende av statsandelar. Kritiker menar att det här hotar kommunernas investeringsförmåga och Strandberg håller med om det.

Se Kommunmarknadsstudion från 16.9 här: