Projektet Uppdrag språköar stödjer små svenska skolor och ger dem synlighet.

Svenska skolor på finskspråkiga orter glöms lätt bort, inte på grund av illvilja utan för att det per automatik inte finns någon i den finskspråkiga förvaltningen som ansvarar för dem.

Det säger Karin Ihalainen, projektledare för Uppdrag språköar, då hon gästar Kommunmarknadsstudion.

Projektet, som finansieras av Svenska kulturfonden och genomförs på Kommunförbundet, har sin upprinnelse i Ihalainens 15 år långa erfarenhet som rektor för Svenska skolan i Lahtis.

I Finland finns 15 språköar. Syftet med projektet är att ge dessa skolor synlighet, stöd och möjlighet att utvecklas.

– Ofta faller ansvaret direkt på skolans rektor. Många språköar behöver hjälp med lagtolkning, rekrytering, pedagogiskt stöd och fortbildning. Det handlar om att hitta strukturer så att eleverna får den undervisningskvalitet som de har rätt till, säger Ihalainen.

Vad gäller utvecklingen så behöver språköarna en mindre splittrad lärstig. Nu präglas den av bristande samarbete mellan småbarnspedagogiken och grundskolan och av att elever måste flytta till en finsk skola om de vill fortsätta i klasserna 7–9 i samma kommun, alternativt gå i skola i en annan kommun om de vill fortsätta på svenska.

– Lärstigen borde vara enhetligare, till och med finnas under ett och samma tak.

Ihalainen säger att ytterligare ett mål med projektet är att visa vilka effekter det kan ha för kommunens inflyttning och näringsliv om den grundar en svensk skola.

Se Kommunmarknadsstudion från 16.9 här:

Läs också: Karin Ihalainen leder språköprojektet