Stora tvåspråkiga välfärdsområden har en svår uppgift då vården på svenska ska tryggas, säger Johanna Lindholm.

– Det kan hända att det finns någon som sitter på alla svar men jag upplever att det kommer nya frågor som måste lösas vartefter.

Det säger Johanna Lindholm, specialsakkunnig på Kommunförbundet då hon gästar Kommunmarknadsstudion för att diskutera social- och hälsovårdsreformen. Lindholm tror också att lagstiftningen kring reformen, som i januari 2023 flyttar ansvaret för vården från kommunerna till välfärdsområdena, kan komma att uppdateras.

Det förberedande arbetet pågår just nu i kommunerna, främst via temporära beredningsorgan. Frågor som måste få svar är till exempel hur vård på svenska tryggas i välfärdsområden där svenskan är i minoritet.

Det gäller att bygga en förvaltning som fungerar på svenska och skapa svenska servicestigar, säger Lindholm. Här har de tvåspråkiga välfärdsområdenas nationalspråksnämnder en viktig uppgift.

Se Kommunmarknadsstudion från 16.9 här: