Nu är det möjligt för studerande, föräldrar och kommuner att tillsammans staka ut en utbildningsstig.

Kommunerna har klarat av förändringen med den utvidgade läroplikten rätt bra, trots att både de och Kommunförbundet föreslagit att förändringen skulle senareläggas.

Det säger förbundets direktör för undervisning och kultur, Terhi Päivärinta, då hon gästar Kommunmarknadsstudion.

– Klart att det finns problem. En ny lag innebär ett nytt ansvar och man kan inte förvänta sig att det går problemfritt. Till exempel så har pandemin gjort tillgången till elektronik, till exempel datorer, svår.

En utvärdering av lagändringens effekt kan göras först i ett senare skede. Regeringen har också lovat återkomma till kostnaderna för den utvidgade läroplikten, som innebär att undervisningen är avgiftsfri för alla.

Kommunförbundet har bedömt att förändringen kostar mera än vad regeringen slutligen budgeterade för.

Nu gäller det för kommunerna att bygga strukturer som fångar upp ungdomar som inte får en plats inom andra stadiets utbildning genom den gemensamma ansökningen.

– Den studerande, föräldrarna och boendekommunen måste tillsammans fundera på hur hens framtid ser ut. Vad intresserar, vad kan få henne intresserad?

Strukturerna för att hjälpa unga vidare inom utbildningen finns inte ännu i alla kommuner och kommer att se olika ut, beroende på kommunens storlek och beroende på hur många ungdomar som inte kommer vidare till andra stadiet.

Det antalet kan variera stort från kommun till kommun, säger Päivärinta.

Se Kommunmarknadsstudion från 16.9 här: