Vi lever i spännande tider på tröskeln till ett riksdagsval! För två år sedan fick vi medborgare rösta på vår favoritkandidat i kommunalvalet, för ett år sedan i välfärdsområdesvalet och nu i riksdagsvalet.

Årets valrörelse har, till skillnad från både kommunalvalet 2021 och välfärdsområdesvalet 2022, känts väldigt aktiv och synlig tack vare det rådande ”coronafria” läget utan restriktioner.

Förhandsröstningen har varit flitigare än någonsin. Valfrågorna är stora, heta och av största relevans för väljarna. Man kan tydligt skönja de ideologiska skillnaderna mellan partierna i många av valets teman. De tre stora partierna ligger mycket jämnt i opinionsmätningarna.

Välfärdsområdesvalet i fjol var det första i sitt lag och därmed historiskt. Årets riksdagsval kan också betraktas som historiskt, eftersom det är första gång vi har kandidater som påverkar samtidigt på tre olika nivåer i beslutsfattandet.

Enligt Kommunförbundets kandidatanalys har sammanlagt 91 kandidater en trippelroll. Merparten av dem representerar större städer samt Samlingspartiet, Sannfinländarna och Socialdemokrater. Bland kandidaterna med trippelroller finns representanter även från nio tvåspråkiga kommuner: Esbo, Karleby, Kyrkslätt, Larsmo, Malax, Sibbo, Vasa, Vanda och Åbo.

Det som gör läget ännu mera intressant och även kontroversiellt, är det faktum att bland kandidaterna med trippelroller finns det flera som fungerar som:

  • fullmäktige- eller styrelseordförande eller viceordförande i sin hemkommun
  • ordförande i välfärdsområdesfullmäktige eller -styrelse
  • ordförande i landskapsfullmäktige eller -styrelse
  • partiledare och minister

Utöver detta har vi en hel del kandidater som är förtroendevalda i sin kommun och i ett välfärdsområde och som nu vill ha ett tredje förtroendeuppdrag i Finlands riksdag.

Sverige har få trippelpolitiker

Sverige hade val i höstas – alla tre val samtidigt och med högt valdeltagande i samtliga. Det svenska valsystemet med så kallade slutna listval gör det enklare att undvika att kandidaterna får dubbel- och speciellt trippelroller. Dessutom finns det en överenskommelse om att inte ställa upp samma kandidater i alla tre val.

Enligt uppgifter finns det inte flera än sju svenska riksdagspolitiker –  2 procent av de invalda riksdagsledamöterna –  som har trippelroller. I Sverige är det vanligare att lokal- och regionpolitiker har en dubbelroll som invalda i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Antalet dubbelpolitiker har dock inte samma volym som i Finland.

Hur vill vi ha det i Finland? Enkel-, dubbel- eller trippelpolitiker? Hur inverkar ansamlingen av förtroendeuppdrag på några få på vår demokrati och dess framtid? Nu om någonsin behöver vi på allvar diskutera och utvärdera nuläget. Det räcker inte att diskussion enbart förs av forskare.

Jag säger inte att vi borde ha lagstiftning som förhindrar kandidaterna att ställa upp på tre olika nivåer. Men jag hoppas att de politiska partierna och kandidaterna åtminstone titta sig själv i spegeln och ställer en enkel fråga: Är detta hållbart för vår demokrati?