Tidens melodi är att profilera sig. Syns du, finns du. Influensers är våra nya upplysningsmän. En uppsjö av digitala kanaler ger goda möjligheter att föra privata kampanjer, men erbjuder också nya möjligheter för företag, organisationer och kommuner att marknadsföra sig, att locka till sig nya kunder och nya invånare.

Många inom den offentliga sektorn har sett över sin informationsstrategi och marknadsföring. Man har anställt folk och anlitat experter för att nå ut med sitt budskap om sin förträffliga service.  De sociala medierna uppdateras kontinuerligt med aktiviteter, vackra vyer, aktuella händelser med mera.

Idag brottas de flesta kommuner med sjunkande nativitet och demografin är utmanande. Krympande kommuner är ett faktum samtidigt som vårt samhälle bygger på tillväxt – en omöjlig ekvation som skapar konkurrens om medborgarna. ”Flytta till oss!”

Förutom de vackra vyerna är de sociala medierna tyvärr också ett tillhåll för desinformation och hatretorik. Ett utmärkt forum för divide et impera det vill säga söndra och härska.  Statistiken visar att allt fler lokalpolitiker blir utsatta för hot, trakasserier eller till och med våld. Kvinnor är särskilt utsatta. Detta beskriver universitetslektorn Jenni Airaksinen och forskaren Anni Kyösti i forskningsrapporten ”Sietämisen rajat” (på svenska ”Toleransens gränser”).

Dessa två sidor av some – vackra vyer och trakassierier – passar väldigt illa ihop.

”Det finns ingen kampanj, varken fysisk eller digital, som kan sälja en produkt som inte är frisk och färsk.”

Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt” är titeln på en visa av Ulf Peder Olrog från 1940-talet. Bakgrunden till sången är andra världskriget, då fabrikerna gjorde pengar på surrogatmat. I visan säljer några skrupelfria herrar konserverad gröt framställd av vassla och sågspån.

Det finns ingen kampanj, varken fysisk eller digital, som kan sälja en produkt som inte är frisk och färsk. Det måste finnas belägg för det som sägs i marknadsföringen. Man avslöjas, förr eller senare. Budskap sprids snabbt i sociala medier och de avslöjas också lika snabbt.

”Bästa marknadsföringen av Finland eller kommunen är goda politiska beslut”, sa tillträdande kommundirektören i Raseborg, Petra Theman, i en intervju med journalisten Daniel Olin (YLE).

Så rätt! En sund, demokratisk, öppen process med respekt för debatten och människan bakom åsikterna är den bästa och billigaste marknadsföringen av en kommun. Att vara saklig och respektera olikheter och beslut är en del av det ansvar som ingår i uppdraget som förtroendevald eller tjänsteperson.

Kommunen är en politisk styrd organisation och har därför ett särskilt ansvar att skydda och bevaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. Den kommun som axlar detta ansvar vinner dessutom en bonus:  en marknadsföringskampanj som är – nästan – gratis.