Fyra år är inte en lång tid i kommunens utveckling, men redan under de här åren kan de kommunala beslutsfattarna se resultat av sitt arbete.

Ingen bygger ändå sin kommun ensam. Servicen för kommuninvånarna kommer till genom samarbete i nämnderna, styrelsen, fullmäktigegruppen, fullmäktige och i regionens eller landskapets gemensamma strukturer och projekt. Den förtroendevaldas arbete är att lyssna på den enskilda kommuninvånaren på torget, men också att bevaka intressen på riksnivå.

Det är mycket man måste veta, kunna och våga. Samtidigt ger frivilligarbetet oväntat mycket i gengäld för den tid och möda man sätter ner på det. Att få arbeta utifrån de egna värderingarna, hitta samförstånd i olika frågor, främja välfärden och livskraften och samtidigt också få mer kunskap. Allt detta och mycket annat är lönen för förtroendeuppdraget.

I valet står alla kandidater på samma startlinje, och efter valet börjar man från ett rent bord, med nya ögon och kanske med erfarenhetsglasögonen på.

I en tid av ständiga förändringar gäller det också för de mest erfarna att uppdatera sin kunskap och fundera på nya infallsvinklar i kanske också mycket välbekanta frågor. Hållbar utveckling, digitaliseringen, kommuninvånarnas delaktighet, kommunen efter vårdreformen – you name it.

I valet står alla kandidater på samma startlinje, och efter valet börjar man från ett rent bord, med nya ögon och kanske med erfarenhetsglasögonen på. I det här skedet har alla lov att grundligt sätta sig in i det framtida arbetet. Det är också klokt.

I Kommunförbundets sakkunnigas arbete ingår att vart fjärde år introducera de förtroendevalda i uppdraget då de efter kommunalvalet tar över ansvaret. Denna gång framställs materialet och utbildningarna på ett nytt, modernt sätt.

Smaka, prova, gå tillbaka och kontrollera uppgifterna, se andras exempel och hör om kollegernas erfarenheter.

De viktigaste handböckerna finns fortfarande som stöd för de nya fullmäktigeledamöterna och som tidigare står våra sakkunniga till tjänst med aktuella utbildningar och kurser i kommunala frågor. Nytt är dock att alla kommunala beslutsfattare själva kan registrera sig i den elektroniska kunskapsbank som skräddarsytts uttryckligen för de förtroendevalda. Det avgiftsfria materialet kompletteras och fördjupas genom en grundlig webbutbildning och de förtroendevalda får användarrättigheterna av sin kommun. 

Tjänsten Kommunpolitikern är ett mångsidigt delikatessbord för just dig, kommunala beslutsfattare. Smaka, prova, gå tillbaka och kontrollera uppgifterna, se andras exempel och hör om kollegernas erfarenheter och läs de senaste nyheterna från kommunsektorn. Utbilda dig i lagstiftning, sammanträdespraxis och olika verksamhetssektorer. I din egen takt, när det passar dig. Din kommun ger dig rättigheterna till webbtjänsten.

Sommaren är en tid för att ladda batterierna och sätta sig in i de kommande utmaningarna.  Inom kort kommer du att ha fyra års arbete framför dig.