Man kan till exempel gå tillbaka till tjänsten för att kontrollera saker och ting under fullmäktigeperiodens gång. Kommuntorget och Kuntalehti är också med på ett hörn.

Kommunförbundet har, i samarbete med Kommuntorget, Kuntalehti och konsultbolaget FCG, öppnat en ny slags databank och utbildningskanal för den kommande fullmäktigeperiodens ledamöter: Kuntapäättäjä.fi – Kommunpolitikern.fi.

I tjänsten presenteras olika kommunala sektorer och beslutsprocesserna ur den förtroendevaldas synvinkel.

Kommunerna kan dessutom köpa tillgång till en mer djupgående webbutbildning för sina beslutsfattare.

Minna Karhunen, verkställande direktör vid Kommunförbundet, säger i ett pressmeddelande att tjänsten innehåller uppdaterad information som de förtroendevalda kan använda som underlag för beslutsfattandet.

– Varje förtroendevald kan gå igenom informationen i egen takt och genom egna prioriteringar. I den nya tjänsten kan man också testa sina egna färdigheter inför den utmanande uppgiften som kommunal beslutsfattare.

För innehållet ansvarar huvudsakligen Kommunförbundets sakkunniga. Kuntalehti och Kommuntorget erbjuder de färskaste kommunnyheterna via tjänsten och Kommunförbundets utbildnings- och konsultbolag FCG tillhandahåller servicehelheten och de utbildningar som kan beställas.

Den elektroniska tjänsten är ett pilotprojekt för en modern webbtjänst som eventuellt också kommer att utvidgas.

– Kommunpolitikern är vårt pilotprojekt i syfte att skapa en ny sorts innehållstjänst. Vi började utveckla den parallellt med den traditionella utbildningen som en del av vår förnyelsestrategi redan före pandemin. Tjänsten erbjuder betydande stöd för skötseln av förtroendeuppdrag oberoende av tid och plats. Vi väntar nu ivrigt på användarnas respons, säger Mari Puoskari, verkställande direktör vid FCG.

Det mesta av materialet finns både på finska och på svenska. De förtroendevalda får information om de ramar som lagstiftningen ger, den allmänna mötespraxisen och vilka möjligheter de förtroendevalda har att påverka.

De talrika förändringarna i kommunverksamheten gås igenom och likaså erfarenheter av arbetet som förtroendevald i olika kommuner.

Man kan gå tillbaka till tjänsten för att kontrollera saker och ting under fullmäktigeperiodens gång, och materialet kompletteras kontinuerligt. I Kommunpolitikern samlas också seminariematerial, diskussioner och exempel på god praxis i kommunerna. En fortsättning och eventuell utvidgning övervägs utifrån respons från användarna.