Av lathet och misstänksamhet brukar jag vara sen med att haka på det senaste inom tekniken, vilket gör att jag ganska trögt går med i nya trender.

Då pandemin startade blev man tvungen att hastigt lära sig hur Zoom och Teams fungerar, för att genomföra arbetsmöten och även för att upprätthålla sociala kontakter. Ett år senare förstår man inte hur man kunde klara sig utan denna sorts tekniska verktyg.

Den nya applikationen som många aktiva inom sociala medier just nu använder heter Clubhouse. Jag halkade in på ett bananskal till detta sociala nätforum.

Clubhouse är i stort sett en ljudapplikation där deltagarna kan lyssna till sakkunniga föreläsare eller ansluta sig till privata samtal i mindre grupper.

För tillfället finns appen endast för Apples produkter. Utöver nedladdningen behövs även en inbjudan som av någon som är redan medlem i Clubhouse.

Eftersom adoptionsfrågor berör mig och jag är aktiv på olika nivåer bad jag efter ett tag att få prata.

För en tid sedan följde jag med Dagens Nyheters avslöjande rapportering av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoudom som gällde internationella olagliga adoptioner, där adoptivbarn blivit stulna och fått sina identiteter förfalskade. En rapport vars efterdyningar lett till att Sveriges regering öppnar för översyn av den svenska adoptionsförmedlingen ända från 1960-talet.

Jag fick då veta att en Clubhouse-diskussion med rubriken ”Olagliga adoptioner – Varför tar inte Sverige ansvar?” skulle äga rum. Då blev det bråttom för mig att ladda ner appen. Jag hoppades också att någon vänlig själ skulle skicka en inbjudan, och snabbare än kvickt fick jag en inbjudan av författaren och journalisten Peppe Öhman

I panelen deltog forskare inom adoptionsfrågor, adopterade, adoptivförälder och riksdagsledamöter. Till en början bestämde jag mig för att förbli en passiv lyssnare bland de 200 övriga. Eftersom adoptionsfrågor berör mig och jag är aktiv på olika nivåer – från föreningsaktivitet till att hålla kurser för blivande adoptivförälder och värd för podcasten Adopterades röst – bad jag efter ett tag att få prata, och då flyttades jag från lyssnar-raden till panel-raden. Jag kände mig lite nervös för att prata inför alla, utan att kunna se deltagarnas ansikten.

Frågan är om någon alls länge kan berättiga internationell adoption utan etiska och moraliska problem?

Min angelägna fråga till panelisterna var ifall man kunde lyfta upp den här frågan till en samnordisk nivå, där man gemensamt skulle utreda hur de internationella adoptionerna gått till? Det sponta inlägget fann stöd hos politikerna – alla kunde konstatera att det säkert kan ha skett oegentligheter även gällande adoptioner i de övriga nordiska länderna.

I Danmark stoppade man all adoption från Etiopien då man konstaterade att det allt för ofta fanns ekonomiska intressen som styrde adoptionerna. Även Finland har avslutat adoptionsverksamhet i Etiopien. I Nederländerna har man stoppat all internationell adoption efter en rapport som visade att det förekommit oegentligheter och illegala adoptioner.

Frågan är om någon alls länge kan berättiga internationell adoption utan etiska och moraliska problem?

Generellt sett har många fattiga länder som förr adopterade bort barn fått det bättre. På allmänt plan har internationell adoption minskat i betydelse. Orsakerna är många. En är hemländernas utökade stödfunktioner till barn och familjer.

Personligen är jag inte emot internationell adoption, men stöder inte tanken om adoption till varje pris – då inskränker man på barnens rättighet och Haagkonventionen.

Clubhouse har många utmaningar men jag tror ändå på den här formen av nätforum.

Den positiva erfarenheten av att delta i Clubhouse är det spontana samtalen. Deltagarna verkar vara avspända och genuint intresserade av varandras inlägg. Månne det beror på att man får endast koncentrera sig på rösterna och inte blir distraherad av ansikten? Sedan är det förstås intressant roligt att ansluta sig till teman som intresserar en, och man kan ansluta sig då man vill, eller alternativt lämna forumet utan desto större dramatik. Man kan följa andra medlemmar och på så sätt nätverka.

Då man blir medlem får man två extra inbjudningar som kan ge till någon som är intresserad av Clubhouse. I dag beräknas appen ha över tio miljoner användare.

Appen har som många andra även fått kritik, bland annat på grund av datasäkerheten och även för att vara elitistisk, och för att sprida rasistiska och andra problematiska utlåtanden, eftersom det är svårt att moderera live-prat.

Clubhouse har många utmaningar men jag tror ändå på den här formen av nätforum.