Tack Kommundirektör,

Hemkommun är ett av de vackraste orden som säger något om finländarnas liv. Hemkommunen anges också i befolkningsregistret. Vi har alla en hemkommun, stor eller liten, på landet eller i staden. Hemkommunen gör vårt liv smidigare. De kommunala tjänsterna kompletterar hemmet som trygghetsfaktor och bidrar till en god vardag. Ingen av oss klarar sig utan den kommunala servicen.

Många har också bytt uppgifter för att hjälpa till där det behövs fler händer.

Under denna allvarliga kris har de kommunala tjänsterna blivit viktigare än någonsin. Kommunernas personal står vid frontlinjen och tryggar finländarnas liv. Sjukvårdare, närvårdare, anstaltsbiträden, läkare, hemvårdare, primärskötare och städare utsätter sig för risker varje dag. Lärarna och småbarnspedagogerna sträcker sig till sitt yttersta både på plats och på distans för att barnens vardag ska vara stabil och kunnandet i Finland växa också mitt i krisen. Inom den tekniska sektorn säkerställer man att den kritiska infrastrukturen fungerar. Och det finns otaliga andra uppgifter där man ser till att servicen löper. Många har också bytt uppgifter för att hjälpa till där det behövs fler händer.

Kommunerna har en viktig roll också i att stödja företagen. Genom upphandlingar och partnerskap försöker man hålla igång ekonomin, och de kommunala näringstjänsterna gör allt de kan för att hjälpa företagen att skapa överlevnadsstrategier.

De kommunala beslutsfattarna har varit flexibla och visat förtroende. De har delegerat beslutanderätten och sammanträtt på exceptionella sätt under aldrig tidigare skådade förhållanden. Politik bedrivs ute i byarna, men nu är det inte läge för bypolitik. Krisen har slutit leden.

Alltid kan man inte be om lov, utan man måste bara handla.

De högsta ledarna i alla dessa exceptionella arrangemang är de som leder kommunerna; kommundirektörerna, stadsdirektörerna och borgmästarna. Ansvaret är enormt. Under nattens tysta timmar är det nog många som funderar på hur servicen ska hållas i gång, hur invånarna klarar sig i de avvikande förhållandena, hur personalen orkar och hålls frisk och hur pengarna ska räcka till. I extrema förhållanden har förmågan att vara framsynt och fatta modiga beslut en stor betydelse. Alltid kan man inte be om lov, utan man måste bara handla.

De finländska kommunerna har agerat otroligt smidigt och snabbt. Det visar att ledningssystemet fungerar. Tack till dig Kommundirektör. Tack för att du kan, vågar och orkar. Av egen erfarenhet vet jag att arbetet är krävande också under normala förhållanden. Men i denna exceptionella situation höjs kraven och belastningen till en helt ny nivå.

Vi på Kommunförbundet finns till för er. Vi gör vårt yttersta för att hjälpa. Vi för budskapet vidare, tar fram fakta, skapar praxis. Vi försöker vårt bästa för att vara steget före. Och förhoppningsvis aldrig hjälplöst efter. Vi går den här vägen tillsammans. Jag vet att vi klarar oss.  För vi har världens bästa kommuner och kommundirektörer.