Klimatförändringen och de nuvarande miljökraven ger många skäl för kommunerna att satsa på hållbar trafik så som kollektivtrafik, gång och cykling. Klimataspekten är ändå inte den enda orsaken till att det lönar sig att satsa på dessa trafiklösningar. De ger också en möjlighet att skapa en trivsam och hälsosam stadsmiljö och ger en grund för hållbar tillväxt.

Under de senaste åren har man också allt mer insett de positiva inverkningarna på hälsan som hållbar trafik för med sig. Den dagliga promenaden till busshållplatsen är en viktig del av vardagsmotionen. Ett mindre antal fordon på gatan minskar bullret och utsläppen märkbart i närmiljön.

Hur ska man då kunna få en allt större del av befolkningen att välja hållbara färdsätt? Själv tror jag att det enda sättet att få den stora massan att välja hållbart är om det är det enklaste och smidigaste sätt att röra sig.

För att åstadkomma ett sådant trafiksystem gäller det att se över gamla prioriteringar och målmedvetet satsa på nya. I Esbo har detta till exempel inneburit stora beslut om att satsa på bantrafik istället för ett kollektivtrafiksystem som nästan enbart baserar sig på bussar.

Metron har fått en hel del delvis berättigad kritik på grund av förlängda resetider in till centrum från en del områden i Esbo.

Metron blev färdig för något år sedan och som bäst bygger staden metrons fortsättning samt Spår-Jokern, som ska ersätta den redan nästan legendariska busslinjen 550.

Metron har fått en hel del delvis berättigad kritik på grund av förlängda resetider in till centrum från en del områden i Esbo. Men sett från ett lite större perspektiv så har just metron gjort det möjligt för Esbo att växa hållbart och att bygga tätt intill varenda metrostation.

I och med metron har speciellt Otnäs blivit tillgängligt för hela huvudstadsregionen och därför har det varit möjligt att utveckla universitetsområdet till nästan en egen liten stadsdel med service och goda hållbara trafiklösningar. Vi har redan sett samma utveckling längs den kommande metrolinjen och Spår-Jokern. Andra fördelar med spårtrafik är att den helt enkelt är mera attraktiv än bussar och flera är då också villiga att åka kollektivt. Det känns liksom mera lyxigt och då är det ett lättare val.

Bussarna kommer ändå inte att försvinna från Esbo, de kommer alltid att komplettera kollektivtrafiksystemet, speciellt i lite glesare områden. Esbo har beslutat att även lyxa till busstrafiken för miljön och passagerarna genom att satsa på elbussar.

Elbussar är märkbart tystare än dieselbussar och på det sättet trevligare för passagerare och omgivningen. Den hittills största elbussterminalen i Finland har precis blivit klar i Alberga och flera projekt är på gång.

Själv tycker jag att det lyxigaste med kollektivtrafiken är att kunna lyssna på en ljudbok under färden.

Förutom ovannämnda stora investeringar i infrastrukturen satsar vi även på att göra den digitala reseupplevelsen så smidig och attraktiv som möjligt. Nya lösningar testas för att ständigt utveckla och modernisera kollektivtrafiken och attrahera fler resenärer. Det finns till exempel planer på att införa kreditkortsbetalning för enskilda resor och detta kommer i förstahand att behaga spontana användare, som varken har resekort eller app.

Själv tycker jag att det lyxigaste med kollektivtrafiken är att kunna lyssna på en ljudbok under färden. Jag är alltid nyfiken på vilka böcker alla andra sitter och lyssnar på.