Staden koncenterar 90 procent av alla nya bostäder och arbetsplatser längs bantrafiken, för att få folk att välja kollektivtrafiken.

Esbo är den stad i Finland som växer allra mest och det här sätter press på trafikplaneringen, säger stadstrafikchef Johanna Nyberg i senaste av Torgpodden.

– Vi svarar på befolkningsökningen genom att utveckla bantrafiken och genom att koncentera stadsdelar till dessa korridorer.

Esbo har förbundit sig till att utveckla bantrafiken till Stensvik och snabbspårvägen Spårjokern ska ersätta stambusslinje 550. Nyberg säger att busstrafikens kapacitet inte längre räcker till, och att fler bussar inte är lösningen.

– De skulle bara bli fast i trafiken.

Finns snart inte plats för alla bilar

Utöver det här kommer staden att utöka metrotrafikens nuvarande kapacitet. Om en månad börjar tre av fyra metroturer gå ända till Mattby. I dagsläget stannar hälften av turerna i Hagalund.

– Eftersom kapaciteten i Mattby börjar ta slut – vagnarna är fulla om morgnarna och kvällarna – ska vi testa det här.

Trenden i Esbo är att allt fler åker kollektivtrafik, men i och med att invånarantalet ökar snabbt borde fler än 20 procent av Esboborna för att staden ska nå sitt klimatmål, att vara koldioxidneutral om 10 år.

Om fördelningen mellan privatbilism och kollektivtrafik ändras kommer det inte att finnas plats på gatorna för bilarna, säger Nyberg.

Fotgängare vinner på bättre cykelvägar

Staden utvecklar också cykelvägnätet, men utgångspunkten att folk väljer cykel om det är det smidigaste sättet att ta sig fram.

Det här är ingen enkel fråga, eftersom bilar, bussar, cyklister och fotgängare tävlar om utrymme.

– Vi har märkt att om vi ger mer plats åt cyklisterna så vinner också fotgängarna på det. De måste akta sig mindre för cyklisterna.

Esboborna ska inte behöva åka långt

Staden har också tagit i bruk en samåkningsservicen. Via en applikation kan invånare som inte behöver åka busslinjerna till eller via metrostationerna beställa en buss, som också plockar upp andra kollektivtrafikåkare på vägen.

Försöket har varit lyckat men huruvida det blir en permanent service avgörs om ett halvt år, när staden utvärderat dess kostnadseffektivitet.

Överlag är Esbos mål att utveckla trafik- och servicenätverket så, att Esboborna inte behöver åka långa sträckor för att få den service de behöver.

– Markanvändnings- och trafikplaneringen går hand i hand och vi fattar nya beslut vartefter att staden växer.