Hej, hur är läget?

I känsliga och utsatta situationer är det speciellt viktigt hur man blir bemött, på vilket språk, och på vilket slags språk. Därför är kommunikationen inom vård och omsorg något som sysselsätter språkvården. För det mesta handlar det om terminologi: hur saker ska benämnas på svenska, och hur komplicerade begrepp bäst kan förklaras för patienter och klienter. Det centrala är att finna de ord och uttryck som gör informationen så tydlig som möjligt, för så många som möjligt.

I Sverige har man tidigt och snabbt gått in för ett inkluderande och jämlikt språkbruk inom vård och omsorg. I finlandssvenskan har förändringen varit något långsammare – det är naturligt, då svenskan i Finland lever i ständig kontakt med finskan, och de flesta myndighetstexter är översätta.

Den som vill ha tips och rekommendationer om ett inkluderande språkbruk kan titta på den guide för inkluderande kommunikation som generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd har gett ut på alla officiella EU-språk. Där kan man läsa om uttryck för personer med olika funktionsnedsättningar, om hur man skriver könsneutralt och om hur man uttrycker sig fördomsfritt. Tänk till exempel på att ordet handikapp länge ansetts ha en negativ klang. Funktionsnedsättning och funktionshinder är ord som fungerar väl i myndighetssammanhang, liksom också tillgänglighetsanpassad, då vi talar om lokaler och toaletter.

I mötet med enskilda patienter och klienter räcker det dock inte att språket är begripligt och inkluderande. Ett tryggt och empatiskt bemötande kräver att vårdspråket närmar sig vardagsspråket. Det ser man i en ny svensk-finsk omsorgsordlista som kommit ut i Sverige, efter önskemål från anställda i kommuner som erbjuder äldreomsorg på finska. Facktermerna är få, medan vanliga uttryck för medmänsklig omsorg är desto fler: God morgon. Här är din medicin. Hör du mig? Gör det ont? Trevlig helg. Tack detsamma.

Det här en bra utgångspunkt. Facktermer är ofta nödvändiga, och de kan vara svåra. Då ska de förklaras, och man måste kontrollera att mottagaren förstått allt som är viktigt. Men för att man ska känna sig trygg och sedd behövs vanliga enkla uttryck, korta meningar, respekt och intresse.

Tack för att du läste detta, ha en bra dag!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *