Det talas cirka 6 000 språk i världen. När man därtill tar i beaktande olika dialekter, så kan det sammanlagda antalet talade språk stiga till och med till 9 000. Detta framgår av Institutet för de inhemska språken.

Även i Finland talas det över 150 olika modersmål. Och alla dessa modersmålstalare bor i någon kommun. Vilket språkligt kapital vi har i våra städer och kommuner! Efter finska, svenska och samiska talas det i Finland mest ryska, estniska, arabiska, somaliska och engelska. Majoriteten av de personer som talar främmande språk i Finland, bor i Nyland eller i Helsingforsregionen. Men i varje kommun i vårt land bor det personer med främmande språk som modersmål.

Enligt Statistikcentralen talades det i slutet av 2016 138 olika språk i Helsingfors, 125 i Esbo, 120 i Vanda, 108 i Tammerfors, 106 i Åbo och 99 i Uleåborg. I Sodankylä talades det 25 olika språk, i Rovaniemi 75, Mariehamn 56, Närpes 38 och 55 språk i Tusby. I Kinnula, Kökar och Lestijärvi talades det fem olika språk. Och allt däremellan.

Ett mål för integrationen är en fungerande tvåspråkighet och delaktighet i samhället. Skulle det inte vara värt att sträva efter en fungerande flerspråkighet i städerna och kommunerna? En livskraftig kommun skulle ha en avsevärd fördel av att ha fungerande relationer på 138 språk, såväl i det egna landet, som internationellt! Eller i alla fall på de där fem språken.Invånarna i städerna och i kommunerna kan ha många olika identiteter.

En ny identitet kan upptäckas genom ett nytt språk. Med tanke på en god integration är det viktigt att bevara även det egna modersmålet och respektera både den egna och det nya bosättningslandets kultur. Invandrarföreningarna har en nyckelroll när det gäller bevarandet av det egna språket och kulturen. Det är viktigt att vara verksam i många olika grupper i samhället och att känna sig som en del av det, men det är också viktigt att veta och komma ihåg var ens egna rötter finns. Det egna språket är en av de mest betydelsefulla faktorerna när det gäller skapandet av en identitet.

En stark, livskraftig och fungerande gemenskap föds när alla kan lita på varandra. Förtroendefulla och naturliga möten i städer, kommuner, bostadsområden och föreningar stärker goda relationer bland befolkningsgrupper. En känsla av trygghet, växelverkan, delaktighet och betydelsefullhet samt positiva attityder är centrala teman. Delegationen för etniska relationer vill påminna att vänlighet och informationsdelning inte kostar någonting, medan hatretorik och att lämna folk utanför däremot kan bli dyrt. Var och en av oss kan bidra till att skapa en bra atmosfär på enkla vardagliga sätt, till exempel genom att hälsa på andra när man möts, var och en på det språk som passar situationen.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *