Jag jobbade på daghemmet i fyra månader och under den tiden fick jag en bra insikt i det här arbetet. Det är krävande att jobba med barn men det gick bra i alla fall. På dagis var det förstås möjligt att utveckla språket på många sätt eller bättre sagt i olika ämnen. T.ex. fick jag veta mycket om rymden, insekter o.s.v. beroende på teman jag förberett.  Det var någonting jag gärna tog emot och måste medge att det var massor med ord som var nya för mig, men det var någonting annat som jag ännu saknade och ville läsa och lära mig.

Vad jag saknade var språket som jag använde i mitt arbetsliv i mitt land, som var på en annan nivå.

Trots att jag kunde stanna där bestämde jag mig för att sluta jobba på dagis eftersom jag fått se vad jag ville se och fick bekräftelse att jag är bra och att jag kan. Min arbetsgivare var nöjd med min del i arbetsgruppen och skrev till och med en rekommendation för mig.

Den största orsaken till att jag slutade jobba där var att jag ännu har rätt till integration som stöds av TE- byrån och vilken upphör i slutet av året. Då blev det tid för mig att gå på arbetsprövning och inte förlora den här chansen. Det var Folkhälsan som gav mig möjligheten att komma och lära mig om deras verksamhet och program som stöder hälsa från början till slutet av livet. De jobbar så mångsidigt och utvecklar sig hela tiden.  Jag har jobbat där i tre veckor nu och är jätteimponerad över deras arbete och över olika hälsofrämjande och förebyggande program som utförs.

Jag tänkte mycket på mitt land och tänkte att det är precis nånting som skulle behövas där också. Jag tycker att en sådan organisation som Folkhälsan spelar en viktig roll i människans liv, särskilt i den här tiden som vi lever i, d.v.s  i tiden där människor inte rör på sig tillräckligt, där människor äter ohälsosamt, där det finns mycket med mobbning, osv.

Här används språket på mycket högre nivå. Nu har jag igen en utmaning framför mig. Det känns att genom sådant arbete kan jag utvidga min svenska samt lära mig massor med nya saker och framför allt kan jag få goda arbetserfarenheter för framtiden.

Själv fick jag redan göra några administrativa uppgifter samt bekanta mig lite närmare med omsorgen för äldre eftersom jag själv har jobbat mycket med äldre. Där fick jag leda några grupper och fick positiv feedback. Jag tycker om äldre och det känns  ömsesidigt eftersom vi genast hittade en bra kontakt och själv fick jag mycket positiv energi från dem.

Redan i tre år är jag en del av en Story Sharig grupp som ordnas av Teater Universum. Där organiserar vi berättelsecaféer för finländare, utlänningar och asylsökande tillsammans samt samarbetar med asylsökande och utför olika workshops. Nu funderar vi på Folkhälsan att involvera mig också i arbetet med integration. Folkhälsan har nämligen också ett program som kallas mångkulturellt Folkhälsan och jag kunde delta här också.

Jag är glad att jag blev så väl bemött hos Folkhälsan och ser fram emot att arbeta för dem så långt som möjligt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *