Lokal demokrati ger grunden för att påverka närsamhället och utgör en ypperlig möjlighet för nyfinländare att engagera sig. Men hur når vi ut till dem som ännu inte talar finska eller svenska?

Många talar engelska – åtminstone behjälpligt. Vad gäller webbinfo och tryckt material finns det relativt bra på svenska, finska och engelska (se länkar nedan).

Men Kommuntorget lyfter fram ett demokratiunderskott i valprocessen. Våra valmaskiner finns enbart på finska och svenska. En faktor som ofta nämns som orsak till varför nyfinländare inte röstar är att de inte vet vilken kandidat de ska rösta på och vad kandidaten tycker i vissa frågor. Vi har förstås infotillfällen och valturnéer, torgdialoger och riktiga möten. Takorganisationen Moniheli har en längre tid haft projekt med mål att öka intresset för kandidering och röstning i olika val i Finland. Under mars månad ordnar de flera tvåspråkiga infotillfällen i Svenskfinland och Lärkkulla i Karis ordnar ett trespråkigt. Vilket är bra.

Men för endel kanske det inte känns naturligt att delta i ett valevenemang ”in real life” eftersom tröskeln är för hög. Så om vi ska åtgärda demokratiunderskottet hos den växande gruppen nyfinländare måste vi tänka processen till slut och erbjuda olika alternativ. Valmaskinerna – speciellt de två stora (YLE och HS) – är viktiga steg i demokratiprocessen och borde finnas tillgängliga åtminstone på engelska. Jag funderar om vi också kunde tänka på de största invandrarspråken och att vi vid nästa val har möjlighet att göra valmaskinen också på t.ex ryska, somaliska och arabiska? Men är det ändamålsenligt med tanke på att det idag – tyvärr – är ganska få av kandidaterna som talar dessa språk om logiken är den att den som röstar ska ha ett gemensamt språk med sin kandidat. Tål att tänkas på.

Mera info om kommunalvalet på olika språk:

  • http://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/
  • http://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/linkit/
  • Justitieminsiteriets, vaalit.fi.
  • Kommunförbundets egna sidor med info om kommunalvalet finns också kort på engelska, kommunval.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *