Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när man jämför dagens 80-talisters syn på arbete och chefsskap med hur 70-talisterna såg på saken för tio år sedan. När 70-talisternas jagar det som är ”roligt” söker 80-talisterna efter meningsfullhet, trygghet, balans och god lön.

Detta avspeglas också i synen på chefsskap. Där 70-talister för tio år sedan såg chefsskapet som en väg mot självförverkligande och en utmaning, ser 80-talister chefsskapet som en möjlighet att göra något meningsfullt och viktigt.

De som står näst på tur i chefsledet är 80-talisterna och de skiljer sig väsentligt från 70-talisterna. Prognosen är att 90-talisterna kommer att skilja sig ännu mer från 70-talisterna. Men hur, det får framtiden utvisa.

För att undvika framtida problem med chefsbrist när 50-talisterna går i pension, måste företag och organisationer klara den utmaning som ett generationsskifte bland personer i ledande positioner innebär, kan man läsa i konsultföretaget Kairos Futures studie Morgondagens Ledare 2015.

En samlande benämning för 80- och 90-talisterna är Generation Y. 60- och 70-talisterna är Generation X och  40- och 50-talisterna Baby-Boomers. Vi kan också använda oss av begreppen Moklofs (Mobile Kids with Lots of Friends), Yupplots (Young Urban Professional Parents with Lack of Time) och Sallies (Senior Affluent Life Lovers Experience a Second Spring).

Jämfört med tidigare generationer är 80-talisterna således lockade av utsikterna till högre lön och bättre förmåner. Men när de väljer att satsa på en chefskarriär är ska det vara möjligt  att kombinera chefsskap med familjeliv. Ett annat villkor är fast anställning och trygghet i jobbet. De unga vill känna att de gör nytta och att de får vara med och påverka.

Jämfört med 70-talisterna är det färre 80-talister som vill bli chefer, men de som vill, är mer säkra på sin sak och är eldsjälar överlag. 80-talisternas drömchef är tydlig, lyhörd, coachande, rättvis och saklig.

Hur ser omvärlden och organisationerna ut som 80 och 90-talisterna ska leda? Inte  som idag, i alla fall!

Tänk bara på mobiltelefonen! Jag fick min arbetsmobil i mitten på 1990-talet i en ålder av 40. Mina döttrar fick sina i konfirmationsgåva i slutet av 90-talet. Mitt barnbarn på ett och ett halvt år leker med sin mors smarttelefon.

Vi måste försöka förstå konsekvenserna av att teknikutvecklingen inte är linjär utan exponentiell. Det är knappt man vågar tänka tanken på vad teknikutvecklingen inklusive automationen och robotiseringen kommer att föra med sig och vilka krav denna utveckling ställer på ledarskapet. Framtidens ledare måste kunna uthärda osäkerhet och hantera komplexitet.

Så sant!

Fotonot: Bloggen är inspirerad av Kairos Futures föreläsning Framtidens arbetsliv – trender som förändrar arbetslivet i Mariehamn i november.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *