I Finland begås nästan dubbelt fler självmord än i de övriga nordiska länderna, även om trenden har varit sjunkande de senaste åren. År 2014 begick 789 personer självmord, vilket var nästan 100 färre än året innan. Antalet självmord var som störst år 1990, då över 1500 begick självmord i Finland.

Bland män är självmordsdödligheten betydligt större än bland kvinnor. År 2014 var självmordsdödligheten, det vill säga antalet självmord per 100 000 invånare 14,4 , bland män 22,3 och bland kvinnor 6,9. Tre av fyra av dem som begick självmord var män, enligt uppgifter från Statistikcentralen. Varje dag, året runt, gör drygt 2 personer självmord i Finland. Unga personer som är arbetslösa löper en sjutton gånger högre risk att begå självmord än personer med jobb

År 1990, kan man se en tydlig topp i självmordsstatistiken, då drygt 1500 personer tog sitt liv. Finland kallades då Nordens Japan på grund av den ekonomiska boomen och många företag var framgångsrika och sysselsättningsgraden var hög. Detta påverkade dem som befann sig utanför framgången och inte kunde känna sig delaktiga. När det några år senare blev sämre tider så sjönk självmordssiffrorna. Så när det går bra för Finland ökar antalet självmord och när det är ekonomiskt skärpt, så minskar antalet.

I länder med sämre socialskydd är läget ett annat. När arbetslösheten växer, ökar också antalet självmord. Men i de nordiska länderna är det tvärtom, tack vare  bättre socialskydd, säger psykiater Kristian Wahlbeck i en intervju för Yle.

I en färsk amerikansk studie utförd av forskare på Centers for Disease Control and Prevention, CDC, gällande självmordsfrekvensen för olika yrkesgrupper har man kommit fram till att amerikanska bönder, fiskare och skogsarbetare hade en självmordsfrekvens på 84,5 per 100 000 medan lärare och bibliotekarier hade en frekvens på 7,5 självmord per 100 000. Det nationella genomsnittet i USA är på 12,6 per 100 000. De yrken som hade högst självmordsfrekvens för amerikanska kvinnor var poliser och brandsoldater, där frekvensen var 14,1 per 100 000.

En av de största undersökningar som gjorts om mental hälsa är den amerikanska Army STARRS som sett på 1,6 miljoner soldater som var i aktiv tjänst under åren 2004-2009. Andelen som begick självmord var högre än det nationella genomsnittet innan soldaterna sattes in i strid och efter. Under aktiv tjänst i en stridszon minskade emellertid antalet självmord, vilket möjligen kan förklaras med det kamratskap som uppstår bland soldaterna. Samlat sett var soldaternas självmordsrisk i USA 18,8 per 100 000 personer.

Självmord förekommer i alla befolkningsgrupper. Du har säkert också någon i din bekantskapskrets som begått självmord. Jag har själv erfarenheter av hur traumatiskt självmord blir på en arbetsplats.

Psykisk ohälsa såsom depression tillika med rusmedelsproblematik, prestationskrav, ensamhet och förlust av en närstående kan ha varit en bidragande faktor. Självmord är en extrem lösning på en svår livssituation. Och frågan du liksom jag ställt många gånger, om och om igen, är varför? Kunde jag ha gjort något för att förhindra det skedda?

Varje självmord är ett för mycket. Våga ingripa om du misstänker att någon planerar självmord. Det är din plikt. Vi kan alla förmedla hopp, även i en till synes hopplös situation.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *