I tisdags avslöjade Vasabladet och Österbottens tidning att det finns ett fel i regeringens lagförslag om ändrad jour, alltså de lagar som ska ändra hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Regeringen har hittat på en egen tolkning av grundlagen, enligt vilken lagstiftaren inte är skyldig att välja den lösning som orsakar minst problem för den språkliga minoriteten. En tolkning tvärtemot det som grundlagsutskottet tidigare sagt. Avslöjandet visar prov på journalistisk bevakning då den är som bäst. Det är bara att applådera journalisterna på Vasabladet och ÖT.

Grundlagsbehandlingen av lagförslaget om ändrad jour inleddes i grundlagsutskottet förra veckan och då hördes bland annat grundlagsprofessor Olli Mäenpää och Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi – de personer som i Vasabladets artikel uttalar sig och fördömer felet. Felet har alltså antagligen uppmärksammats i grundlagsbehandlingen torsdagen 17.11, men eftersom behandlingen inte är offentlig har uppgifterna om grundlagsexperternas bedömning inte nått den stora allmänheten före Vasabladet och Österbottens tidning gick ut med uppgifterna.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen där felet ingår har ändå funnits att läsa på t.ex. alueuudistus.fi sedan 27.10, alltså i nästan en månad.

Frågan uppstår då om det verkligen kan vara så att det bara är två grundlagsprofessorer och Vasabladets och ÖT:s journalister som läst propositionen innan den kommit till grundlagsutskottet trots att den varit offentlig i nästan en månad? Hur är det möjligt att en proposition som innehåller ett så allvarligt fel som påverkar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter till vård på det egna modersmålet inte uppdagats tidigare?

Det är tillfälle att se sig i spegeln.  Kommunförbundet, Folktinget, Svenska reformgruppen, Svenska folkpartiet, Finlands svenska socialdemorater och alla andra svenskspråkiga intressebevakare – varför har ingen blåst i visselpipan?

Folktingssekreterare Markus Österlund, säger i och för sig i en intervju för Kommuntorget att man på Folktinget varit medveten om felet men valt att inte gå ut med informationen. Folktinget ska ge ett utlåtande till grundlagsutskottet om språkliga rättigheterna imorgon, torsdagen 24.11.

–Vi valde att inte offentliggöra det innan dess, eftersom grundlagsutskottet är den instans som ska avgöra om tolkningen är rätt eller fel, säger Österlund.

Må så hända att saken hade uppmärksammats i grundlagsutskottet oberoende och att det är där som den slutliga tolkningen görs. Men nog skulle det kännas tryggare i Svenskfinland om man visste ansvaret för att uppdaga fel i lagberedningen inte i första hand och enbart ligger hos oss journalister. Också om detta samtidigt visar att journalistikens roll som den tredje statsmakten är viktigare än någonsin.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *