”Och troligen spelar det ändå ingen roll hur vi resonerar i Nyland. Regeringen kommer i sin stora visdom och över våra huvuden att besluta vad som är bäst för oss. Oberoende av om det är klokt eller inte. Jag är illa rädd för att klokskapen inte kommer att segra.”

Så skrev jag i mars på denna plats. Tyvärr ser det ut som om jag skulle bli sannspådd. Vi talar alltså om att regeringen säger nej till ett eget vårdområde för Helsingforsregionen och ett annat för resten av Nyland. Det förra skulle redan ha över en miljon invånare, det senare en halv miljon.

Här måste jag citera min marskolumn igen:

”Det betyder att regeringen har tänkt sig att hela det gamla Nyland med sina drygt 1,6 miljoner invånare ska utgöra ett enda, odelat landskap som samtidigt är ett enda vårdområde för både specialist- och bassjukvården och dessutom all socialvård. De två näststörsta landskapen Birkaland kring Tammerfors och Egentliga Finland kring Åbo skulle ha cirka en halv miljon invånare var, och sedan skulle det finnas några landskap med t.o.m. klart under hundratusen invånare.

Det är alltså väldigt olika stora områden som alla skulle pressas in i en och samma uniform, som ska passa alla. M ska passa allt från XS till XXXL.”

En enda jätteregion ska inte bara ta hand om den specialistvård som nu framgångsrikt sköts av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS. Den ska också sköta bashälsovården, alltså upprätthålla närvården på hälsostationerna från Hangö över Hyvinge till Lovisa. Och inte nog ens med det, den ska också veta bäst hur man ordnar mentalvården i Raseborg, rusmedelsvården i Vanda, barnskyddet i Borgå och äldreomsorgen i Lappträsk.

Egentligen var det väl väntat att regeringen skulle säga nej till två vårdområden i Nyland. Av de tre regeringspartierna är det ju bara ett, samlingspartiet, som är starkt också i huvudstadsregionen, de två övriga är marginella. Centern och sannfinländarna bryr sig tydligen föga om hur vården ordnas i metropolområdet.

Frågan är ändå om det är metropolområdet som blir mest lidande i ett område som omspänner hela Nyland. Det kan hända att det tvärtom är västra, östra och norra Nyland som hamnar i skuggan av det dominerande huvudstadsområdet. De tre stora städerna i mitten kommer med sina 1,1 miljoner invånare att dominera stort i beslutsfattandet.

Nu erbjuder regeringen i stället en möjlighet för huvudstadsregionen att få bestämma mer om markplanering och integration av invandrare. Tack så mycket, men det har inget med vården att göra.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *