I samarbete med Folkhälsans integrationsprojekt Mångkulturell Folkhälsa (finansiering från Arbets- och näringsministeriet) samlar vi ett nätverk av erfarenhetstalare. Den gemensamma faktorn är att alla personer haft svenska som integrationsspråk. Vi ordnar träffar 2-3 gånger/år och hade den första regionala träffen i Nyland igår, nästa vecka träffas vi i Vasa. I träffen deltog nio personer, alla med olika erfarenhet av svensk integration, endel har kommit till Finland som flyktingar, någon som studerande, endel p.g.a. partnern är finlandssvensk.

Målstättningen med nätverket är två, dels att kunna utveckla det svenska integrationsarbetet i samarbete med personer som har egna erfarenhet samt att erfarenhetstalarna via Folkhälsan kan föreläsa och berätta om sina erfarenheter. Det efterfrågas ofta hur nyanlända upplever svensk integration, vad är positivt, vad är utmanande. Vår tanke har varit att samla dessa röster för att kunna utveckla det svenska integrationsarbetet i Finland. Men också forskare och media är intresserade av att få höra erfarenheter. Funkar svensk integration? Hur blev du mottagen? Var? Vad skulle du utveckla?

Samtidigt får det inte bli en objektifiering, att här har vi ”invandraren” som vi ska titta på. Vi har inte rätt att gräva i identitet, historia, erfarenheter om personen inte själv vill det. Utan det måste vara en respektfull dialog där vi strävar till samma mål- att genom egna erfarenheter underlätta integrationsarbetet och den dubbelriktade integrationen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *