I beredningen av vård- och landskapsreformen håller det på att uppstå en situation där uppgifterna, finansieringen och styrningen inte kan bedömas samtidigt i något skede av beredningen. Situationen är mycket krävande särskilt för kommunerna som för närvarande bereder utlåtanden, men också med tanke på utformningen av de kommande landskapen och förändringshanteringen.

Nu vore det av största vikt att så fort som möjligt dra upp riktlinjer för det konkreta innehållet i valfrihetsmodellen och förnyandet av flerkanalsfinansieringen. Om detta inte sker blir det mycket svårt att genomföra en omfattande valfrihetsmodell samtidigt som organiseringsansvaret överförs till landskapen i början av år 2019.

För närvarande är utkasten till bland annat följande lagar på remiss: landskapslagen, lagen om ordnandet av social- och hälsovården och dess införandelag, lagen om landskapens finansiering och lagen om statsandel för kommunal basservice. Remisstiden är tio veckor, dvs. till den 9 november.

Ännu är det ändå inte känt hur valfrihetsmodellen och avvecklingen av flerkanalsfinansieringen kommer att ta sig uttryck. Förslag om dem skickas på remiss först i slutet av året. De kommer i varje fall att ha betydande verkningar på den kommande finansieringen för kommunerna och landskapen. Genomförandet av valfrihetsmodellen inverkar också bland annat på bolagiseringsskyldigheten, organisationerna som producerar service och på den framtida användningen av kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdsfastigheter.

Förslagen om andra uppgifter för landskapen än social- och hälsovård samt finansieringen och styrningen av uppgifterna ska enligt planerna skickas på remiss i vår.

Som en följd av att beredningen sker i olika takt verkar det som om riksdagen skulle ha tillgång till hela lagpaketet om vård- och landskapsreformen först i slutet av våren 2017. De temporära förvaltningarna i landskapen ska enligt planerna kunna inleda sitt arbete i början av juli 2017.

Det är viktigt att kommunerna bereder sina utlåtanden om lagförslagen omsorgsfullt. Det är i stor utsträckning fråga om en omorganisering av de nuvarande kommunernas uppgifter och resurser. Därför finns den största sakkunskapen också i kommunerna.

Eftersom det inte för tillfället är möjligt att bedöma alla element i reformen är det sannolikt att det medan reformen pågår kommer att behövas kompletterande utlåtandeförfaranden. Detta borde beaktas i beredningen både mentalt och med tanke på tidsplanen.

Kommunförbundet kommer nästa vecka att åtminstone ge ett preliminärt utlåtande om lagpaketet för det första skedet. Frågan kommer också att diskuteras livligt på Kommunmarknaden den här veckan och i partiordförandenas panel  på onsdag morgon.

Vi bedömer nu helheten som är på remiss i första hand med tanke på kommuner och deras förutsättningar till livskraft. Vi kommer också att fästa uppmärksamhet vid karaktären hos landskapens självstyrelse. En tredje viktig faktor är vad som händer i kommunernas – särskilt de större stadsregionernas – och landskapens samarbetsyta. Både i vårdreformen  och i livskraftsfrågor kommer kommunerna och landskapen att vara siamesiska tvillingar.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *