pencil-918449_960_720

I ett rum i Tammerfors sitter bildningdirektörer och andra ansvarspersoner inom bildningen i kommunen och pratar. På årets bildningsdirektörsdagar diskuteras och visioneras bildningens framtid i kommunerna. Jag har möjlighet att göra ett inlägg tillsammans med Kommunförbundets sakkunniga Minna Lindberg om svensk integration och undervisning. Jag börjar med en kort introduktion om Lagen om främjande av integration och kommunens uppgifter att se till att tjänsterna till innehåll och omfattning är sådana som behovet i kommunen förutsätter.  Men sen vill jag höra deras erfarenheter, vad är aktuellt inom svensk integration i deras kommun just nu?

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist efterlyser fortbildning för sina S2- lärare i Pedersöre och också nätverk för dem att utbyta erfarenheter i. Camilla Forsberg, fortbildningschef vid Centret för livslångt lärande vid ÅA har goda nyheter och kan meddela att CLL för första gången kommer att ordna fortbildning av lärare i svenska som andraspråk inom en snar framtid.

Helena Emaus, bildningschef i Vörå lyfter fram utmaningen med sommarskola. I Vörå har man under tidigare år upprätthållit en sommarskola några timmar per dag så att barnen inte glömmer bort språket under de långa sommarmånaderna- men i år är det inte klart vem som ska ta ansvar för detta och om det blir av. Ett alternativ kunde kanske vara att få ihop en grupp frivilliga att öva språk med barnen under sommaren? Så att språkkunskaperna åtminstone  inte blir sämre- även om de inte skulle gå så mycket framåt.

Det blir många nickningar då Åsa Snickars, bildningsdirektör från Närpes säger att största problemet och utmaningen med organiserandet av utbildning för asylsökarna är ovissheten över hur länge de stannar i kommunen. Mitt i allt kommer Migrationsverket och flyttar 30 personer till en annan central. Jag säger att jag imorgon ska träffa Migrationsverket och diskutera vikten av att ge information om tvåspråkigheten och svenska strukturer – redan på mottagningscenter.

Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman påpekar att förberedande klasser i svenska är en resursfråga och att det blir dubbelt så dyrt att ordna på svenska, speciellt med tanke på att asylsökande flyttar vidare. Jag påpekar att det är viktigt att inte bara tänka på asylsökande när vi pratar om svensk integration utan att vi också ska komma ihåg de andra grupperna som möjligtvis önskar svensk integration, arbets- och familjeinvandring.

Jag ser fram emot att höra vad Borgå stads bildningsnämnd diskuterar ikväll om möjligheten till förberedande undervisningklass där. Esbo startar förberedande undervisning enligt modellen inkluderande i närskolan i höst. Det är mycket på gång vad gäller svensk integration och bildning, vi ska fortsätta tala om möjligheter och utmaningar vad gäller svensk integration. Vi ska vrida och vända, dela erfarenheter och tankar. Endast på det sättet får vi till stånd en verklig utveckling.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *