Vardagen i Bryssel hinner sällan bli tråkig. Igår stod ett besök till Natos högkvarter i turen, då ett gäng praktikanter fick besöka den finländska delegationen vid Nato.

Att bli insläppt i försvarsalliansens högkvarter är en procedur i sig – man måste lämna ifrån sig sin telefon, klara sig igenom en säkerhetskontroll och väl inne på området måste man strikt följa besöksgruppens följeslagare. Inne i själva byggnaden öppnar sig en miniatyrstad med bl.a. bank, supermarket, simhall, bowlinghall samt en alldeles egen Nato-souveniraffär.

Detta i sig är givetvis fascinerande, men de diskussioner vi fick ha med både en representant från militären samt utrikesministeriet var ändå det mest givande. Säkerhets- och försvarspolitik är nämligen så gott som aldrig en del av vårt vardagliga jobb här. I praktiken verkade representanternas jobb ändå likna vårt, åtminstone till en del, nämligen att följa med beslutsfattandet, rapportera och bistå med information.

Ukrainakrisen, arabvårens efterdyningar och terrorattacker har också i Finland lyft olika former av potentiella försvarssamarbeten till debatt, och våra diskussioner med representanterna för den finländska delegationen följde samma spår. Främst behandlades förhållandet mellan Finland och Nato, men också det nordiska försvarspolitiska samarbetet.

Dagens hotbilder är väldigt annorlunda jämfört med några decennier sedan: det kalla kriget polariserade världen starkt, medan de nutida hoten är mer mångfacetterade: cyberhot, oroligheter till följd av kollapsade stater, terrorism. Representanterna konstaterade att Natos roll genom de senaste årens kriser åter vuxit efter en mer fredlig period.

Också försvarssamarbetet på EU-nivå har dykt upp på agendan efter attackerna i Paris, då Frankrike bad EU om militär hjälp – något som parlamentet också diskuterade igår som en del av den pågående plenarsessionen i Strasbourg. Också kommissionen lyfter fram i sitt arbetsprogram för 2016 att de medel som finns för att trygga säkerheten inom unionen ska stärkas och ses över.

Ovanligt mycket av säkerhetstemat alltså denna vecka. Uppfriskande med små annorlunda inslag mitt bland allt annat arbete och bevakningen av EU:s institutioner.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *