Bloggaren, professorn i EU-rätt och EU-domstolens juridiska sekreterare Daniel Sarmiento skriver i  sin blogg Despite Our Differences om hur rätten till integritet lyfts till nya sfärer av EU-domstolen: Privacy is a fundamental right.

Han jämför rätten till integritet med rätten att rösta i val eller rätten till fri rörlighet, och konstaterar att integritet väger tyngre i Europeiska unionens rättsordning än de senare nämnda. Efter en lång utläggning kommer han också fram till att detta är ok, och precis som det skall vara.

Under hösten hörde jag också Tytti Yli-Viikari, generaldirektör för Statens Revisionsverk tala om digitalisering. Kort och koncist var hennes budskap att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, och att vi inte ens kan föreställa oss den värld vi kommer att leva i inom en relativt snar framtid. Också förvaltningen kommer att digitaliseras och algoritmerna kommer att svälja det manuella arbete som vi gör idag.

Och sen kommer jag inte ihåg vem det var som talade om personuppgifter som egendom, men också det var något som jag under hösten fäste uppmärksamhet vid. Att företag, kommuner, koncerner och privatpersoner måste inse att information om personer, personuppgifter, är egendom som skall förvaltas. Precis som med monetära tillgångar måste vi veta vilken egendom som är min, vilken som är din och hur vi får byta den, sälja den och använda den för att generera än mer egendom.

Sammantaget målar de här tankarna en bild av ett nytt samhälle, något som kommer efter informationssamhället, kanske det nya digitala samhället. Ett samhälle där automatiken och digitaliseringen drivits långt, och där vår uppgift inte är att tolka digitaliseringens resultat utan att styra över hur dessa resultat skapas.

Råmaterialet för digitaliseringen inom förvaltningen och andra ”människocentrerade” områden är personuppgifter, vars betydelse som egendom kommer att öka. En personuppgift blir det samma som en euro, eller kanske mer. Resultatet för privatpersonen är att skyddet för det privata och för integriteten måste stärkas rent juridiskt och att vi som enskilda blir tvungna att vara noggrannare med hur och till vem vi delar med oss av information om oss själva.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *