​Kommunförbundets högsta beslutande organ är fullmäktige, som normalt sammanträder två gånger per år. För en och en halv vecka sedan hölls fullmäktiges höstsammanträde där fullmäktige enhälligt beslutade godkänna nya stadgar för förbundet.

Förbundets fullmäktige har alltid valts vid förbundskongressen, som hållits året efter kommunalvalet, men genom stadgeändringen slopas denna process. Framöver kommer förbundets högsta beslutande organ, förbundsdelegationen, att väljas på ett nytt sätt utgående från valkretsar. De nya stadgarna behandlas som bäst av Patent- och registerstyrelsen. Det kan visserligen hända att de nya stadgarna inte gäller länge, eftersom kommunsektorn kommer att omstruktureras genom de kommande självstyrande områdena. Också detta bör beaktas när det nya Kommunförbundet byggs upp.

Vid fullmäktiges sammanträde godkändes verksamhetsplanen och budgeten för nästa år i normal ordning. Verksamhetsplanen innehåller strategiska åtgärder för det kommande året, fyra temahelheter som styr förbundets verksamhet. Temahelheterna är Självstyrande områden, Framtidens kommun, Försöksinriktade kommuner och regioner och Digitalisering.

Kommunförbundets budget för nästa år är cirka 26 miljoner euro, varav omkring två tredjedelar täcks med medlemsavgifter. Medlemsavgiften för nästa år hålls på samma nivå som i år.

I samband med fullmäktiges sammanträde ordnades också ett seminarium kring två olika teman. Först fick fullmäktige en översikt över situationen i förvaltningsreformen. Mycket är ännu öppet och fullmäktigeledamöterna ställde många frågor. Alla frågor kunde ännu inte besvaras, eftersom beredningen fortfarande pågår. Det är fråga om en mycket stor och viktig reform och alla törstar efter information. Klart är ändå att reformen innebär en stor omvälvning för kommunsektorn.

Det andra seminarietemat var byggstenarna för livskraftiga och handlingskraftiga kommuner. Seminariet inleddes med ett anförande av professor Arto Haveri. Kommentaranföranden hölls av Matti Pennanen från Uleåborg, Heidi Rämö från Lempäälä och Eino Nissinen från Karstula. Anförandena innehöll många fina tankar om framtidens kommuner och om deras livskraft och handlingsförmåga. Kommunerna tycktes verkligen ha funderat på detta. De har inte bara inväntat statsmaktens beslut, utan har haft blicken stadigt riktad på framtiden. Vi behöver alla rikta blicken framåt. Det gäller att börja bygga framtiden redan i dag.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *