De kommunala beslutsfattarnas erfarenheter och kreativitet är en värdefull resurs – det har jag fått uppleva många gånger och nu också i mitt nya arbete. Under den första månaden har jag träffat hundratals kommunala beslutsfattare i Kommunernas hus och vid olika evenemang, bland annat i Uleåborg och Riihimäki. Problem har diskuterats, men också idéer, planer och olika lösningsmodeller har tagits upp.

​Diskussionsämnena har inte varit någon överraskning. Det ekonomiska läget i vårt land är ett stort orosmoment och de växande arbetslöshetssiffrorna talar sitt tydliga språk. Förutom att arbetslöshet är en svår sak för individen, medför den också stora utgifter för kommunerna och förlorade skatteinkomster. För att kunna avhjälpa situationen hoppas kommunerna få en större roll i sysselsättningsfrågor. Det finns vilja att pröva på nya koncept och en tilltro till att kommunerna genom krafttag kunde uppnå bättre resultat än vad man lyckats med hittills. Kommunförbundet stöder dessa strävanden och ett pilotprojekt kring detta borde startas omgående.

Ett annat givet diskussionsämne är flyktingfrågorna. I Uleåborg finns det många flyktingar som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Den stora mängden flyktingar som anlände till Finland under sommaren var en överraskning för alla och ingen kan förutspå hur det blir i framtiden. I vilket fall som helst väntas de flesta asylsökande få uppehållstillstånd. Det innebär en hel del att tänka på för städerna och kommunerna, allt från boende till olika tjänster. Tyvärr släpar statens kompensationer till kommunerna rejält efter de verkliga kostnaderna.

En tredje sak som intresserar de kommunala beslutsfattarna är ambitionen att skära ner kommunernas kostnader. Regeringens föresatser att minska byråkratin och luckra upp normer har fått ett gott mottagande. Konkreta åtgärder efterlyses dock och att döma av kommentarer från olika håll önskar kommunerna att Kommunförbundet ska vara aktiv i denna fråga. Kommunerna har ont om pengar och varje sparobjekt behövs.

Diskussionerna i landskapen är ändå inte bara problemfokuserade. Det har varit en glädje att upptäcka att också temat Framtidens kommun väckt diskussion. Temat intresserar folk, eftersom det är fråga om att skapa något nytt. Nytänkande innebär frihet och folk uppskattar att låta tankarna flöda fritt. De kommunala beslutsfattarna har många idéer som kan användas när den nya kommunen ska utformas. På Kommunförbundet vill vi vara öppna för nya tankar och uppmuntra till kreativitet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *