Webbplatserna är fantastiska informationskällor både för externt och för internt bruk. Samtidigt är de ofta snåriga och svåra att orientera sig på just på grund av all information.

Det finns olika tekniska och visuella knep att vägleda läsaren på en webbplats. En användarvänlig design där informationsstrukturen är tydlig och länkarna leder användaren till rätt plats är förstås det första, men minst lika viktigt är hur texterna är strukturerade och hur man använder illustrationer för att hjälpa läsaren.

En text kan struktureras på olika sätt, bland annat genom mellanrubriker, ingresser, bildtexter, infällda citat, nyckelord och faktarutor. De här möjligheterna borde vi utnyttja betydligt oftare på våra webbsidor, för även om dessa så kallade paratexter bidrar till att göra texten mer splittrad så har det visat sig att de samtidigt hjälper läsaren att förstå och minnas bättre. Texterna fungerar tydligen som små, hanterliga informationshelheter som med lätthet stannar i vårt minne.

Vi kan också förstärka och komplettera våra texter med tabeller, grafer och illustrationer för att förklara ett komplicerat innehåll på ett sätt som så många som möjligt kan förstå. Speciellt bra passar tabeller och figurer för att uttrycka relationer mellan olika fenomen, för att till exempel jämföra, sammanställa eller att förklara en viss utveckling över tid. I de här fallen är en visuell presentation överlägsen en löpande text, eftersom läsaren med en hastig blick kan skapa sig en uppfattning om innehållet i stället för att bli tvungen att läsa en lång beskrivning.

Vissa typer av texter kan också förstärkas med så kallad nyhetsgrafik eller lexivisioner, dvs. integrerad text och bild. Den här möjligheten utnyttjas flitigt av bland annat tidningar och uppslagsverk. Nyhetsgrafik är alltså varken illustrerade texter eller bilder med vidhängande text utan text och bild som samverkar fullt ut för att förmedla samma information. Problemet med nyhetsgrafik är emellertid att den inte passar alla läsargrupper.

I dag vet vi också via ny forskning att väl valda bilder faktiskt kan hjälpa läsaren att orientera sig på en webbplats. De är till stor hjälp både för den som har svårt att ta till sig skriftlig information och för rutinerade läsare – men bara om bilderna är relevanta och förklarar eller förstärker texten. Fel bilder kan i värsta fall ha motsatt effekt.

Det som sagts här om webbtexter gäller till stora delar också för papperstexter. Våga alltså visualisera mera, så blir de kommunala texterna mer informativa och intressanta.

Publicerat i Fikt 2/2015.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *