lego-622602_1280-pixabay-com

”Den som betalar bestämmer” heter det.

Utredningsmännen Enestam och Repo vill slå ihop 10 städer och kommuner från Vörå i norr till Kristinestad i söder till vad de kallar Nya Vasa – på sikt kort och gott Vasa.

Detta gav Medborgarforum rf – Kansalaisfoorumi ry anledning genomföra en serie informations- och diskussionstillfällen i Kristinestad.

De som finansierar Enestams och Repos utredning och förslag, alltså skattebetalarna, ska självfallet ges tid att granska och diskutera den.

I samarbete med staden Kristinestad varvar Medborgarforum de olika delarna av kommunen och uppmuntrar invånarna att diskutera såväl det tilltänkta Nya Vasa som Medborgarforums egen modell för lokal delaktighet, eller närdemokrati.

Det är bra träffar.

Invånarna är de främsta experterna på hur de har det och medvetna om hur illa det kan gå i fall det går på tok.

Invånarna är de främsta experterna på hur de har det och medvetna om hur illa det kan gå i fall det går på tok. Därför är det viktigt att de får ta del av fakta om vad som hotar tillvaron i lokalsamhället.

De som deltagit i Medborgarforums träffar i Kristinestad tror däremot inte på storskalighet, stora enheter och en fortsatt centralisering av beslut och förvaltning. De vill inte flytta bort därför att servicen gör det och för att skolan och butiken stänger.

De vill inte ytterligare koncentrera inflytandet och beslutsfattandet någonstans långt bort.

De vill inte engagera sej eller ställa sej till förfogande som spelknapp i dragkampen mellan Vasa och Seinäjoki.

De vill koncentrera sej på att skaffa sig en utkomst där de bor.

I stället för att sätta tid och möda på hur de ska komma till rätta i en storkommun med Vasa som centrum vill de tillåta sej att vara uppfinningsrika och leka fram tankar och idéer om hur de ekonomiskt ska klara sej hemma i byn

För den skull vill de decentralisera – bryta ner – även den näringspolitiska makten och myndigheten och igen få möjlighet att utnyttja sin lokalkännedom, sakkunskap och expertis.

”Jag vill bo i en kommun som vi skapar själva”, säjer en Kristinestadsbo.

Så låt oss.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *