Våra regionnamn är invanda, bekanta och oftast mycket viktiga för vår identitet. De flesta vet var Österbotten, Åboland, Åland och Österbotten finns, åtminstone i princip.

Ibland kan namnbruket likväl bli krångligt och förvirrande. Största orsaken till förvirringen är att namnen har olika officiell status.

År 1998 utökades de nio landskapen landet då bestod av till tjugo. Det landskap som under många hundra år hade varit känt som Österbotten delades i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och – för att krångla till det – Österbotten. Det finns alltså ett relativt ungt och litet Österbotten och ett gammalt, stort och invant Österbotten, och det är inte alltid enkelt att hålla dessa isär.

Tidigare kunde man tala om svenska Österbotten och avse de svenska och tvåspråkiga delarna av det i dag historiska landskapet. I dagens indelning motsvarar det nästan Österbotten, men bara nästan. Dagens Österbotten utesluter nämligen Karleby, som administrativt sett hör till Mellersta Österbotten, och inkluderar de enspråkigt finska Storkyro och Laihela. Någon administrativ region med namnet Svenska Österbotten existerar inte, men det är ett begrepp som används mycket, och som kan sägas vara namnet på en slags mental region som uppstått ur en språklig samhörighet. Till detta område hör de svenska kommunerna i dagens Österbotten samt Karleby.

De södra delarna av Österbotten brukar kallas Sydösterbotten. Historiskt har det namnet använts om ett större område som sträckte sig in i landet, ända till Jalasjärvi och Ilmola. På finska kallades området Suupohja. Det namnet används fortfarande, om en ekonomisk region med något mindre omfång. Kristinestad och Närpes hör inte till den regionen, men i företagsnamn kan man se Suupohja använt också där. I svensk tappning blir namnet numera ofta Sydbotten, ett namn som inte används i andra sammanhang än i just företagsnamn. Sydösterbotten kan man också se använt om de finska kommunerna i landskapet Etelä-Pohjanmaa. Landskapet heter dock officiellt Södra Österbotten på svenska.

En liknande förvirring kunde man tidigare se i relation till namnet Östra Nyland. Namnet uppstod i landskapsreformen 1998 men landskapet slogs 2011 åter ihop med Nyland. För Helsingforsborna betyder det att de nu bor i mellersta Nyland och inte i östra Nyland, och för Sibboborna att de bor i östra Nyland och inte i västra Östra Nyland. En klar vinst för namnbrukaren.

Kring namnet Åboland råder an annan typ av förvirring. Det är inte namnet på någon administrativ region utan namnger inofficiellt en region, vars omfattning inte är klart definierad.  I första hand avser Åboland den svenskspråkiga skärgården syd och sydväst om Åbo. Till Åboland räknas ofta också Åbo och ibland även Rimito, delar av S:t Karins och Finby. Observera att det finska Turunmaa ofta används om ett något större område.

De tvåspråkiga kommunerna i Åboland och Nyland ingår i föreningenSydkustens landskapsförbund. Någon administrativ region med namnetSydkusten finns dock inte. Men liksom Svenska Österbotten, för att inte tala om Svenskfinland, kan det kanske försvara sin plats som namn på en mental region.

Publicerad i Fikt 3/2015

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *