Bagateller, tycker kanske någon, men i svenskan gör vi faktiskt skillnad mellan bindestreck (-) och tankstreck (–), något man ofta får påpeka för skribenter och ombrytare.

Tankstrecket, som är tunnare än ett bindestreck och ungefär dubbelt så långt, är svårare att hitta på tangentbordet, men det finns där. Skriver man på en Mac är kommandot alt + – och skriver man på en pc är det ctrl + – (på det numeriska tangentbordet). Det finns också andra streck. I löpande text, formler och tabeller bör man helst använda ett äkta minustecken som tecken för subtraktion och negativa tal. Minustecken (?) åstadkommer man genom att först skriva 2212 och sedan trycka alt + x. Om minustecknet inte går att åstadkomma, kan det ersättas med tankstreck, men absolut inte med bindestreck.

Och hur används bindestreck och tankstreck då?

Låt oss börja med bindestrecket, eftersom det är det vanligare av de två, ja, man kan till och med säga att det överanvänds. En orsak är påverkan från finskan. Huvudregeln i svenskan lyder att sammansättningar skrivs utan bindestreck.

I finskan används bindestreck oftare t.ex. i sammansättningar där samma vokal möts (t.ex. ”kunta-aloite”) för att markera att det ska vara två likadana korta vokalljud efter varandra, eftersom dubbelvokal används för att signalera långt vokalljud i finskan. En sådan regel saknas i svenskan. I svenskan skrivs också sammansättningar med ett ettordsnamn som förled normalt utan bindestreck: Fortumanställd, Fiskarskoncernen. Kombinationer av namn följt av ett sammansatt ord skrivs vanligen med mellanrum efter namnet: Miele dammsugare, Nokia smarttelefoner, Ahti familjesill, Disney kanalpaketet.

I svenskan används bindestreck bl.a. vid avstavning, för underförstådda orddelar, i tillfälliga sammansättningar och i sammansättningar med bokstav, bokstavsgrupp, siffra, tal och förkortning.

Man skriver alltså g-klav, 2010-talet, 80-procentig, kabel-tv-nät, EU-ordförandeskap, Hb-värde.

I vissa sammansättningar med icke- sätts bindestreck ut, t.ex. i icke-metaller. Men många sammansättningar med icke- är så pass klara utan bindestreck att man följer huvudregeln och utelämnar strecket, som i ickerökare och ickevåld.

Detsamma gäller för sammansättningar med anti-: bindestreck sätts ofta ut, men det kan också utelämnas, i synnerhet i allmänt kända ord. Man kan skriva antikärnvapenrörelse eller anti-kärnvapenrörelse och antifascist eller anti-fascist.

Bindestreck används i vissa sammansättningar för att visa att leden är samordnade. Här underförstås ett och: regeringens ekonomisk-politiska program (alltså ekonomiskt och politiskt), ett svensk-finsk-ryskt samarbete, författaren-journalisten Magnus Londen.

Om ett flerordigt uttryck står som förled i en sammansättning följer man också huvudregeln och sätter inte bindestreck.

Orden i förledet skrivs då ihop: åretruntbebyggelse, förstamajtal (däremot: 1 maj-tal). Om en sådan sammansättning blir för otydlig bör man ändå ha bindestreck. Består förledet av två ord skrivs orden isär (dagen efter-piller, New York-borna, Hugo Bergroth-sällskapet). Består det av fler än två ord sätter man i stället ut bindestreck mellan varje ord: allt-i-ett-paket, sök-och-ersättfunktionen (på datorn).

Bindestreck kan användas för att markera ett underförstått efterled, bank- och kreditmarknaden, men språkvårdarna avråder från att markera underförstådda förled med bindestreck. Skriv helst inte ”grundskolelagen och -förordningen” utan grundskolelagen och grundskoleförordningen. Över huvud taget ska man vara försiktig med sammanställningar med bindestreck av typen hud-, hår och ögonfärg. Skriv: hudfärg, hårfärg och ögonfärg eller färgen på hud, hår och ögon.

Tankstreck fungerar som en paus före en kompletterande sammanfattning, kommentar e.d. eller före något oväntat och omges då av mellanrum: Försöket har omfattat en hel del nya energiformer – allt från solenergi till biogas och intelligenta värmesystem; Kommunen önskade sig bättre kollektivtrafik och fick – en tågbana.

Tankstreck kan användas runt parentetiska inskott och tillägg på samma sätt som kommatecken och parentes, men där kommatecken är det neutrala tecknet och parentes markerar att inskottet är mindre viktigt, lyfter tankstreck fram inskottet.

Kommatecken kan sättas efter tankstreck – i så fall utan mellanrum direkt efter tankstrecket –, även om det vanligen kan utelämnas utan att tydligheten lider.

Tankstreck är också det streck som används som anföringstecken, pratminus. Och så används det för att markera punkter i punktuppställningar, det som på finlandssvenska kallas ”franska streck”.

Det är också tankstreck som ska användas mellan tal i betydelsen ’från–till’ eller ’mellan– och’ när man vill ange ett storleksområde eller ett tidsintervall, inte bindestreck. Och strecket ska inte omges av mellanrum.

Man skriver 10–20 stycken, kl. 8–16, 2012–13. Tankstreck används för att uttrycka en sträcka mellan två orter eller ett förhållande mellan två företeelser: sträckan Lovisa– Helsingfors, förhållandet patient–läkare. Sammansättningar med ordpar av den här typen bör i första hand skrivas Lovisa–Helsingforssträckan. I uttrycket 17–19-åringar används först tankstreck, sedan bindestreck. Och det ska inte vara mellanrum före bindestrecket.

Ett tankstreck brukar sättas mellan två namn i tonsättarpar, forskarpar m.m. som i Andersson–Ulvaeus och Creutzfeldt– Jakobs sjukdom. Att skriva ut ordet och gör förstås det hela tydligare.

Slutligen: man får använda bindestreck i stället för tankstreck, men då bör det finnas ett mellanslag före och efter bindestrecket: drick 1 – 3 liter vatten om dagen.

Publicerad i Fikt 5/2012.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *