I Nyland uppmanar koordineringsgrupp att kommunerna följer Åbos maskrekommendationer.

Årskurserna 7–9 och andra stadiets utbildning i Åbo övergår till en hybridmodell för att minska på smittspridningen.

Hybridmodellen tas i bruk den 12 april och pågår fram den 2 maj. I praktiken innebär modellen att en årskurs i taget är i distansundervisning och två årskurser är på plats i skolan.

Det här ska ge mera plats och avstånd i skolornas lokaler.

Hybridmodellen gäller inte elever i den förberedande undervisningen eller elever i det särskilda stödets smågrupper, som fortsätter i närundervisning, meddelar Åbo stad.

Klasser i årskurserna 1–6 fortsätter med närundervisning som normalt.

Sedan ett tag tillbaka har Åbo stad rekommenderat att också elever i de lägre årskurserna använder ansiktsmask. Koordineringsgruppen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt uppmanar nu kommunerna i Nyland att göra det samma, bland annat med hänvisning till att maskrekommendationerna i Åbo har gett resultat.

I Helsingin Sanomat säger sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Markku Mäkijärvi att det är motiverat att för- och grundskoleelever i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kervo använder mask.

Enligt Mäkijärvi visar erfarenheter från Åbo att också yngre elever kan använda ansiktsmask. Tidigare har hälsomyndigheter befarat att ansiktsmasker inte är till någon nytta, då barn har svårt att använda dem på rätt sätt.

Elever i Sibbo behöver närundervisning

Också Sibbo går inför en hybridmodell. Årskurserna 7–9 växlar mellan distans- och närundervisning från och med den 12 april, och gymnasierna från och med den 14 april.

Sibbos bildningsdirektör Jukka Pietinen säger att en stor del av eleverna saknar skolmiljön och är i stort behov av närundervisning för att kunna prestera på en lika bra nivå som förr.

– Vi har också satsat mycket på att göra lärmiljön i skolorna så hälsosäker som möjligt. Med hjälp av turvis när- och distansundervisning är det lättare att beakta säkerhetsavstånden när det finns tillräckligt med utrymme i de gemensamma lokalerna, säger Pietinen på kommunens webb.