De allra flesta anställda vid Helsingfors stad får sin månadslön enligt överenskommelse. Men tusentals fel återstår att åtgärda. Det kan dröja länge innan löneutbetalningarna fungerar som de ska.

Helsingfors stadsstyrelse fick på måndagen en lägesrapport om den strulande löneutbetalningen. I början av augusti var det 124 personer som inte fått lön, vilket är färre än i slutet av juli. Antalet övriga felaktigheter gällande lönen är nu 4 800 medan antalet i slutet av juli var 5 000, enligt presentationen som Svenska Yle fått ta del av.

Yle: Dröjer till slutet av året innan löneutbetalningarna vid Helsingfors stad löper normalt: ”Jag är frustrerad och förbannad för personalens skull”

Antalet verkar kanske litet då Helsingfors stad med nästan 40 000 anställda är landets största arbetsgivare. De som drabbas är förstås skitsura. Det är också polisanmälningar och det är många trista nyheter och kritik i sociala medier – staden dras sedan flera månader med ett systemfel som uppenbart påverkar både image och trovärdighet.

Trovärdigheten är viktig också för programleverantören Sarastia som många av de nya välfärdsområdena samarbetar med.

Yle: Så drabbas de anställda – Esas barn åkte bara i Borgbackens gratisåk, Mikael tar lån för att ekonomin ska gå ihop – slår hårt mot anställda när landets största arbetsgivare inte betalar rätt lön

Läs stadens pressmeddelande här.

SFP:s representant i stadsstyrelsen Marcus Rantala undrar vad Sarastias roll är i det hela.

Sarastia är ett bolag som ägs av kommunerna och även Helsingfors stad är delägare.

– Hur kunde det gå så här? Det ska vi nyktert titta på, också beslutsfattandet, säger han till Kommuntorget.

I den externa utvärdering som görs med start i augusti granskas samtliga processer.

Förtroendevalda är beroende av tjänstepersonernas expertis och rekommendationer.

Beslutet att uppdatera det gamla löneutbetalningssystemet vid staden togs för två år sedan. Nu gäller krishantering.

– Uppenbart har många fel gjorts under processens gång. Det har saknats back up-planer och planer för hur eposten, som nu är stockad med de anställdas frågor, ska hanteras, säger Marcus Rantala.