Under osäkra förhållanden är det viktigt att upprätthålla en gemenskap och ett betjänande ledarskap, men tyvärr finns det snarare tecken på att dessa håller på att försämras. Bild: Arbetshälsoinstitutet, skärmdump

Det har är vanligare att man arbetar när man är sjuk. Samtidigt överväger allt fler att säga upp, i synnerhet de som är chefer och unga vuxna.

En bra sak är att det enligt kartläggningen inte skett några förändringar gällande förekomsten av utbrändhet. 

Mellan sommaren och slutet av året 2023 skedde inga förändringar i fråga om förekomsten av utbrändhet. Fortfarande hör var fjärde finländare till en riskgrupp för utbrändhet.  

– Det är viktigt att en ökning av utbrändhet nu har avstannat. Då vi känner till konsekvenserna av arbetsengagemang och tristess i arbetet för hälsan och produktiviteten är de till dessa relaterade negativa förändringarna som skett oroväckande, säger forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet.  

– En försämrad arbetshälsa åstadkommer många olika och dyra multiplikatoreffekter som även arbetsgivaren borde var intresserad av. Det kan ta sig uttryckt i exempelvis uppsägningar och försämrad arbetsprestation, berättar specialforskare Janne Kaltiainen.  

Enligt undersökningen överväger ungefär var tredje person under 36 år och var fjärde över 36 år ofta att byta arbetsplats.

Läs hela pressmeddelandet här.

Allt fler finländare berättar att de arbetar också när de inte känner sig helt i arbetsskick. Till och med 41 procent har åtminstone två gånger arbetat när de var sjuka under det senaste halvåret.

Läs också (Svenska Yle 2.10.2023): Forskare: Självriskdag minskar inte sjukfrånvaron på sikt

– Att jobba när man är sjuk blir ofta en ond cirkel. När en människa är belastad arbetar hen även som sjuk för att klara av sina uppgifter. Om man arbetar när man är sjuk blir arbetet än mer belastande och leder senare till en försämrad arbetsförmåga och sjukfrånvaro, säger Jari Hakanen.  

– Enligt tidigare bedömningar har man ansett att kostnaderna är avsevärda då man arbetar som sjuk. Kostnaderna uppstår till följd av att medarbetarna blir smittade och av att produktiviteten och arbetsförmågan sjunker på lång sikt, fortsätter Hakanen.