Målet är att beakta att coronapandemin ökat arbetsmängden och ansvaret, och lett till extra arbete för de anställda.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, FOSU, har idag lämnat in en begäran om lokala förhandlingar som omfattar över 131 000 utbildade löntagare, på nästan 400 arbetsplatser, inom flera kommunala avtalsområden: det allmänna området, undervisningssektorn, läkarnas och teknikens avtalsområden.

Lärarfacket OAJ har tagit initiativet till omfattande samtidiga lokala förhandlingar.

OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos säger i ett pressmeddelande att målet är att tillsammans med den lokala arbetsgivaren konstatera att arbetsmängden, extra arbete och ansvaret har ökat under undantagsförhållandena.

– Det är också ett test på hur det lokala avtalandet fungerar. Inom kommunsektorn kan man lokalt avtala om relativt många anställningsvillkor och corona är en utmärkt grund för att inleda lokala förhandlingar. Om vi lyckas främja praxis med lokala avtal kan det vara fruktbart också under de kommande åren, säger Lindroos i pressmeddelandet.

Det finlandssvenska lärarfackets FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström säger att lösningarna för ersättningen kan se olika ut, till exempel ett engångsarvode eller tillfälliga justeringar av de uppgiftsrelaterade lönerna.

Arbetstagarorganisationerna motiverar ytterligare begäran om lokala förhandlingar med att statsmakten har gett sammanlagt tre miljarder euro i stöd till kommuner och samkommuner.

Det här förbättrade kommunernas ekonomiska utsikter. Ifjol uppvisade endast 27 kommuner ett negativt bokslut jämfört med 223 kommuner året innan.

Också Finlands läkarförbund är med i den koordinerade begäran om förhandlingar.

Förbundets förhandlingschef Laura Lindholm säger till tidningen Lääkärilehti att läkarnas arbetsbild har förändrats avsevärt under pandemin, och att ork och välmående nu testas.

– Med hjälp av en gemensam begäran om förhandlingar kan vi sätta press på de arbetsplatser där man inte ännu förhandlat om, och gjort, lokala avtal.

För läkarnas del handlar förhandlingarna om till exempel flytt av semestrar, utryckningspenning och jourarbete.