Antalet permitterade ökade med över 50 000 jämfört med mars i fjol.

Antalet arbetslösa arbetssökande, och särskilt de som är permitterade på heltid, ökar snabbt på grund av de begränsningsåtgärder som coronapandemin orsakat. Det framgår av Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av mars fanns det i hela landet 74 000 permitterade, vilket är 53 200 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 65 300, vilket är 50 400 fler än i mars i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, alltså personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 64 900, vilket är 1 200 fler än ett år tidigare.

Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 107 300, vilket är 16 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år uppgick till 11 600 fler än i mars i fjol, sammanlagt 41 100.

Statistikcentralen: Arbetslösheten 7,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, som grundar sig på en urvalsundersökning, fanns det i mars 21 000 färre sysselsatta än ett år tidigare.

Sysselsättningsgraden var 71,3 procent, 0,5 procentenheter lägre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 197 000, vilket är 6 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,3 procent, 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 500 nya lediga jobb. Det här är 9 900 färre än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 149 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 600 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 119 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 10 700 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.