Man måste behärska regelverket om sökande av ändring för att kunna foga rätta anvisningar för sökande av ändring till protokollen. Kommunernas och samkommunernas myndigheter får allt oftare en begäran om omprövning, varvid de borde behärska reglerna för hur man handlägger och fattar beslut i omprövningsärenden.

Utbildningen behandlar begäran om omprövning samt kommunalbesvär enligt kommunallagen och förvaltningsbesvär inom olika sektorer.

Utbildningen hålls onsdag 30 mars kl. 9-12.

Program:

9.00 Utbildningen börjar

Agenda

 • Systemet för sökande av ändring
 • Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
 • Anvisningar för sökande av ändring
 • Delgivning av beslut
 • Möjlighet att söka ändring i ett beslut
 • Begäran om omprövning enligt kommunallagen, huvuddrag och behandling
 • Kommunalbesvär i huvuddrag
 • Sökande av ändring i avtals- och skadeståndsärenden
 • Utlåtande till förvaltningsdomstolen
 • Rättegångskostnader
 • Begäran om omprövning och förvaltningsbesvär
 • Förvaltningstvistemål
 • Grundbesvär 

12.00 Utbildningen slutar

Under utbildningen hålls 1–2 korta pauser.

Ida Sulin, ledande jurist på Kommunförbundet fungerar som föreläsare. 

Prissättning:

180 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

 • 5-10 deltagare från samma kommun kostar 720 euro (+ moms).
 • 11-20 deltagare från samma kommun kostar 1165 euro (+ moms). 
 • 21-30 deltagare från samma kommun kostar 1482 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med 15.3.2022. 

Välkommen med!