Utbildningen ordnas onsdagen den 30.3. kl. 13.00-15.00.

Kom med och lyssna på det aktuella inom branschen. Vilka ändringar sker? Räcker personalen till?

Program:

13.00  Utbildningen börjar

Som tema:
Småbarnspedagogiken i förändring
• Vad allt har hänt?
• Anmälningsskyldighet och avvikelse från dimensioneringen
• Småbarnspedagogikplanens grunder
• Vad är under beredning?

Stress och gråa hår
• Personalens tillräcklighet och antalet barn
• Tillgängliga medel
• Förändring till det bättre?
• Nuläget inom styrningen av småbarnspedagogiken

15.00 Utbildningen avslutas

OBS! Jarkko föreläser på finska, men utbildningsmaterialet (som skickas ut till deltagarna någon dag före kursen) är på svenska och frågor och kommentarer kan gärna framföras på svenska.

Prissättning:

Priset för deltagande på distans:

  • 150 euro (+moms)/person
  • 5-10 deltagare från samma organisation: 600 euro (+ moms
  • 11-20 deltagare från samma organisation: 971 euro (+ moms).
  • 21-30 deltagare från samma organisation: 1235 euro (+moms).
  • 31 eller fler från samma organisation: 1500 euro (+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med 16.3.2022. 

Välkommen med!