04.05.2022 |
Inspirera andra! Dela evenemang

Ibruktagandet av Whistleblower-kanalen i kommuner och kommunala bolag – så kommer du igång

Enligt regeringens proposition, måste alla organisationer som har över 50 anställda grunda en whistleblowing-kanal. Kanalen ger en möjlighet för intressenterna att rapportera om verksamhet som skadar allmänintresset och ekonomiska oegentligheter som förekommer. Syftet med EU-direktivet är att ge skydd åt personer som gör en anmälan.

Tilläggsinformation om lagberedningens framskridande: Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (justitieministeriet.fi).

Whistleblowing-kanalens ibruktagande i kommuner och kommunala bolag -utbildningsdagen erbjuder ett mångsidigt informationspaket om den nya lagen och praxisen kring vad som förutsätts i praktiken efter lagförändringen.