Tilläggsinformation om lagberedningens framskridande: Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (justitieministeriet.fi).

Whistleblowing-kanalens ibruktagande i kommuner och kommunala bolag -utbildningsdagen erbjuder ett mångsidigt informationspaket om den nya lagen och praxisen kring vad som förutsätts i praktiken efter lagförändringen.