03.03 - 31.03.2022 | Online
Inspirera andra! Dela evenemang

Hur leder man arbetet i fullmäktige, styrelse och nämnder?

Ordförandes viktigaste arbetsredskap

För vem? Dig som fungerar som ordförande och viceordförande i kommunens fullmäktige, styrelse och nämnder.
Med vem? Ida Sulin, ledande jurist vid Kommunförbundet, och Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Att åta sig uppdraget som ordförande i ett kommunalt organ innebär mycket arbete och stort ansvar. För att framgångsrikt sköta samarbetet mellan olika partier och mellan förtroendevalda och tjänstepersoner krävs kunskap och ett proaktivt grepp. När det uppstår konflikter eller svåra situationer är det ordförande som i första hand ska hantera dem.

Under den här utbildningen erbjuds möjligheten att gå igenom vad lagstiftningen säger om ordförandes uppgifter både under och mellan mötena, och hur man kan hantera olika situationer som ofta uppstår i kommunerna.

Online-utbildningen är uppdelad på tre kvällar men säljs enbart som en helhet. Undantagsvis ges grupprabatt från fyra deltagare uppåt från samma kommun, för att så många ordförande som möjligt ska kunna delta.

 

Torsdagen den 3 mars klockan 17.30-20.30

Vad måste ordförande kunna om sina uppgifter, mötesteknik och jäv?

 • Ordförandes roll i det kommunala beslutsfattandet.
 • Ledande av möten.
 • Hantering av jäv.

Föreläsare: Ida Sulin, ledande jurist vid Kommunförbundet.

Torsdagen den 17 mars klockan 17.30-20.30

Hur ska ordförande hantera hat, hot, hån och andra konfliktsituationer?

 • Vilka åtgärder bör en ordförande ta när en situation kommer till hens kännedom? 
 • Vad innebär hat-trenden för demokratin på längre sikt? 
 • Hur kan man förebygga problemen i kommunen? 

Föreläsare: Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Torsdagen den 31 mars klockan 17.30-20.30

Hur leder ordförande arbetet med kommunikation och offentlighet?

 • Grunderna i offentlighetslagstiftningen.
 • Sekretessregler och vad de innebär för mötesdeltagarnas aktivitet t.ex. i sociala medier.
 • God förvaltning som ledstjärna.

Föreläsare: Ida Sulin, ledande jurist vid kommunförbundet.

Prissättning:

390 euro (+ moms 24%) per person.

Grupprabatt från samma organisation:

 • 4-6 deltagare från samma kommun kostar 1450 euro (+ moms).
 • 7-9 deltagare från samma kommun kostar 2500 euro (+ moms). 
 • 10 eller fler deltagare från samma kommun kostar 3500 euro (+ moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med 16.2.2021. 

Välkommen med!

Intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 16.02.2022

Anmäl dig

Evenemangsinfo

Plats Utbildning , Online
Pris 390 euro + moms per person. Grupprabatter, se ovan.
Arrangör FCG (Finnish Consulting Group)
Anmälan 16.02.2022 - Anmäl online