Att åta sig uppdraget som ordförande i ett kommunalt organ innebär mycket arbete och stort ansvar. För att framgångsrikt sköta samarbetet mellan olika partier och mellan förtroendevalda och tjänstepersoner krävs kunskap och ett proaktivt grepp. När det uppstår konflikter eller svåra situationer är det ordförande som i första hand ska hantera dem.

Under den här utbildningen erbjuds möjligheten att gå igenom vad lagstiftningen säger om ordförandes uppgifter både under och mellan mötena, och hur man kan hantera olika situationer som ofta uppstår i kommunerna.